Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Psoriasis

Vård vid psoriasis

Annons

Ju svårare psoriasis man har, desto kraftfullare behandling krävs, vilket i sin tur kräver en högre medicinsk kompetens.

De lindrigare fallen av psoriasis klarar sig ofta mycket bra med lokalbehandling med en salva eller kräm. De vanligast använda preparaten (Daivonex&reg eller lokal steroid) har funnits länge, är välkända och har god effekt. Sin egen husläkare/distriksläkare eller vårdcentral klarar därför dessa fall.

Lokalbehandling och ljusbehandling

För de mer utbredda fallen av psoriasis brukar många gånger en kombination av lokalbehandling och ljusbehandling utgöra ett bra behandlingsalternativ. I storstäderna är vården ofta mer utbyggd och tillgången på ljusbehandling är därför god, och finns vanligen på hudkliniken, hos privata hudläkare och eventuellt på behandlingsanläggningar i PSO:s regi (Psoriasisförbundet/Psoriasisföreningen). I mindre städer kan ibland ljusbehandlingen vara patientstyrd, skötas av specialintresserad husläkare/distriktsläkare eller hudläkare från närbelägen hudmottagning.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Systembehandling

För de svårare fallen av psoriasis krävs en mer effektiv behandling och för att sköta denna krävs mer kunskap, både kring sjukdomen och kring de läkemedel som används. Man kommer här in på det som kallas systembehandling av psoriasis, d.v.s. att med tabletter eller kapslar behandla sin sjukdom. Dessa preparat kan ha vissa bieffekter, varför de kräver regelbunden blodprovstagning och läkarkontakt. Dessa preparat ska skötas av hudläkare. Många av de tablettbehandlingar som används mot hudpsoriasis används även av reumatologer mot psoriasisartit. Om man har en psoriasisform där ledbesvären dominerar, kommer behandlingen därför att skötas av reumatolog.

Biologiska läkemedel

För de nyaste preparaten, sk biologiska läkemedel, har dessa precis blivit registrerade på indikationen psoriasis. Ett önskemål från hudläkarna själva är att behandlingen med dessa preparat koncentreras till de större hudklinikerna inom landet för att kunna samla kunskapen och erfarenheterna bättre.

Förutom en rent strikt ”medicinsk” behandling med läkemedel, finns i de flesta landsting även en möjlighet att erhålla s.k. klimatvård. Detta innebär (oftast) vård utomlands på anläggningen Valle Marina på Gran Canaria, och förmedlas i Sverige via PSO (Psoriasisförbundet). Anläggningen drivs i norsk regi och ett visst antal vårdplatser köps upp av svenska, norska och finländska landsting. Vårdtiden är tre veckor och innebär daglig ljusbehandling på stranden med aktiv lokalbehandling. För att kunna erhålla detta krävs en utbredd och svår psoriasis som svarat dåligt på given behandling, och som annars motiverar inläggning på hudklinik. Remiss skrivs av ens behandlande läkare och beviljas centralt om kraven på vård uppfylls.

Annons
Annons
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för psoriasis »

Annons