Behandling | Psoriasis

Systembehandling vid psoriasis

Annons

De tre kategorierna utnyttjas som en behandlingstrappa med successivt starkare effekt på psoriasissjukdomen. I allmänhet prövar man först lokalbehandling vid lindrig sjukdom, därefter ljusterapi (ofta i kombination med lokalbehandling) och systemläkemedel för mer svårbehandlad psoriasis (oftast måttlig eller utbredd sjukdom).

Individuell behandling

Alla patienter svarar olika på de olika behandlingarna och har skilda behov och bekymmer. Läkaren arbetar tillsammans med patienten för att på individuell basis hitta den behandling som är bäst för just den patienten, baserat på sjukhistoria, sjukdomens svårighetsgrad, patientens livsstil och andra sjukdomar. Då psoriasis egentligen inte är en ”farlig” sjukdom, vill man naturligtvis inte tillfoga mer skada än nytta av behandlingen (det vill man ju aldrig). Då allt man stoppar i sig i form av läkemedel kan innebära vissa risker, blir systembehandling mot psoriasis aktuell just till de svårare fallen, som har mer påtagliga besvär av sin sjukdom.

De tre godkända tablettbehandlingarna mot psoriasis är:

  • Metotrexat (som läkemedel Methotrexate&reg eller Emthexat&reg)
  • Acitretin (som läkemedel Neotigason&reg, ett A-vitaminpreparat)
  • Ciklosporin (Sandimmun Neoral&reg)

Metotrexat är ett välkänt och välanvänt läkemedel mot psoriasis sedan 1958 och används även mot psoriasisartropati (psoriasis med ledbesvär) och ”äkta” ledgångsreumatism. Effekten kommer av en ”cellhämning” av de aktiva blodceller, som anses ligga bakom uppkomsten av psoriasis. På hudbesvären brukar många få effekt inom 2-4 veckor, men ledbesvären kan dröja uppåt 2-3 månader innan full effekt ses. En vanlig veckodos varierar oftast mellan 7,5-15 mg (3-6 tabletter). Som bieffekt förekommer bl.a. sjunkande blodvärde och förhöjda levervärden.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Acitretin är ett A-vitaminlikt läkemedel, som påverkar hudcellernas utmognad. Det har funnits sedan 80-talet och har en egeneffekt, som förstärks vid samtidig ljusbehandling. Effekten är snabb avseende avfjällningen av psoriasisplacken, men för själva läkningen går det lite långsammare. En vanlig dagsdos är ofta en kapsel à 25mg dagligen, men dosen är mycket varierande. Som bieffekt ses samma besvär som vid höga doser A-vitamin, d.v.s. en uttorkande effekt på slemhinnor (framför allt torra läppar), visst håravfall och ibland förhöjda blodfetter.

Ciklosporin är ett läkemedel som används framför allt efter transplantationer, för att förhindra avstötning av det nya, inopererade organet. Det har en selektiv mot vissa signalämnen från immunsystemet. Det används mot svårare former av psoriasis och eksem sedan början av 90-talet och dagsdosen bestäms utifrån kroppsvikten (ca 3 mg/kg/dag). Det har ofta en snabbt insättande effekt. Läkemedlet ”krockar” med många andra läkemedel och även mot johannesört och grapefrukt, vilket behandlande läkare måste beakta. Som bieffekt ses i början ofta huvudvärk, muskelkramp och bensvullnad. På sikt finns en risk för njurpåverkan, varför dosen hålls så låg som möjligt.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för psoriasis »