Samband mellan stress och psoriasis kan vara en myt


Publicerad den: 2008-10-02

Annons

En av Netdoktors experter, docent Mats Berg vid Akademiska sjukhusets hudklinik i Uppsala har genomfört en studie där man inte kunnat se några tecken på att psoriasis skulle försämras vid stressigare perioder.

- Vi har låtit nio kvinnor med psoriasis fylla i dagbok om stresshändelser och psoriasisgrad. Kvinnorna följdes från att det var helt friska från psoriasis till försämrat läge, säger Mats Berg.

Minns fel i tidigare studier kring psoriasis

Syftet med hans studie var att se om det fanns något tidsmässigt samband mellan stressande händelser och en försämring av psoriasissjukdomen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Flera tidigare studier har visat att stress förvärrar psoriasis, men dessa undersökningar har enligt Mats Berg stora brister. Han menar att patienterna som deltog i de studierna har frågats först i efterhand om de var stressade då psoriasisutslagen förvärrades. De kan då minnas fel, och påverkas av egna uppfattningar och åsikter, speciellt om de tror att stress påverkar sjukdomen. Mars Berg och hans kollegor ville utföra en ny typ av studie eftersom de misstänkte att det fanns ett samband mellan stress och psoriasis, men var missnöjda med den retrospektiva (bakåtblickande) metodik som tidigare studier använt sig av.  

- Det som skiljer vår studie från tidigare undersökningar om stress och psoriasis är att den är prospektiv (framåtblickande). Vi har inte utgått från minnet, som ofta är selektivt. Istället har vi använt oss av en metodik som innebär ett betydligt objektivare sätt att undersöka eventuella kopplingar mellan psoriasis och stress, säger Mats Berg.
 
Resultatet för studien visade att endast en patient upplevde stress två veckor innan psoriasutslagen förvärrades, för de övriga i studien såg man inget samband mellan stress och psoriasisutslag.

Tror du att upptäckten kommer att förändra behandlingsråd till psoriasispatienter?

- Nej, så lätt påverkar man inte en etablerad uppfattning, men kanske att några börjar fundera. Eftersom vi sällan kan påverka stressiga händelser eller vårt sätt att reagera på stress så borde det egentligen vara positivt att en sjukdom kanske inte påverkas så mycket av stress, säger Mats Berg.

Annons
Annons

Mats Bergs studie om stress och psoriasis presenterades under Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm i december 2005.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för psoriasis »
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om stressyndrom på NetdoktorPro »

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2014-06-5 15:53 (8 år sen)

    Jag vet av egen erfarenhet att det Är stressrelaterat, då min gikt blossar upp i samband med min kroniska PPP, när jag har varit ovanligt stressad !