Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Psoriasis

Förebygg psoriasis

Annons

Man kan dock för nästkommande generation, det vill säga för ens egna barn, påverka risken att de ska få psoriasis, då risken blir påtagligt högre ifall bägge föräldrarna har psoriasis mot att bara den ene har känd sjukdom (psoriasis).

Riskfaktorer

Flera studier har visat att rökning innebär en fördubblad risk att insjukna i psoriasis. Även övervikt, alkoholöverkonsumtion och stress ger ökad risk att drabbas av psoriasis (ca 1,5 gångers ökad risk). För PPP-patienter är det en mycket klar koppling till rökning och där rökstopp på sikt är en mycket viktig hjälp till förbättring i sin sjukdom.

Då det är vanligt att en halsflussinfektion i ungdomsåren gör att sjukdomen bryter ut - och även förvärrar en känd psoriasis - bör man ta halsinfektioner på allvar. Det kan även gälla andra, mer ospecifika, infektioner.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Undvik hudirritation

Att psoriasisutslagen ofta är lokaliserade till armbågar och knän, anses delvis bero på att dessa är slitageytor, vilket innebär att huden är som mest utsatt där. Man har även sett att de som har psoriasis på händerna, betydligt oftare har det på sin ”dominanta hand” (högerhanden hos högerhänta). Är man hantverkare eller använder händerna mycket, kan det vara värt att skydda händerna lite extra för att undvika hudirritation.

Det finns ett visst stöd för att intag av röda grönsaker, som tomat och morötter, skulle kunna ha en viss skyddande effekt mot att psoriasis bryter ut. Att äta nyttigt med omväxlande kost är alltid ett bra råd, men att däremot drastiskt lägga om kosten mer extremt (t.ex. vegankost) kan utlösa ledbesvär i form av psoriasisartrit hos psoriatiker.

Levnadsstilen spelar roll

Att även tänka på sin livssituation är aldrig fel. Stress kan sannolikt både utlösa och förvärra psoriasis, men debatten kring detta ämne fortsätter. Att leva sunt, vara lugn, harmonisk och i balans är bara till godo.

Annons
Annons

Vid psoriasisartrit är det viktigt att vara fysiskt aktiv och träna muskler och leder på ett skonsamt sätt - utan att överdriva belastningen på lederna. Sjukgymnast och arbetsterapeut spelar en mycket viktig roll vid behandlingen av psoriasisartrit, då de ger smärt- och funktionsbehandling och provar även ut hjälpmedel och ledskydd, för att psoriatikern bättre ska klara vardagens uppgifter.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om psoriasis på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för psoriasis »

Annons