Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Löss

Huvudlöss är vanligt bland barn och epidemier förekommer ibland på förskolor och skolor där barn har närkontakt.


Uppdaterad den: 2024-01-03

Annons

Vad är löss?

Det finns två typer av löss som är vanliga på människan.

  • Huvudlöss är två till tre mm långa och grå, bruna eller svarta. De kan även vara röda när de har sugit blod. Huvudlöss hittar man lättast i nackhåret och bakom öronen. Både löss och ägg är synliga för blotta ögat.
  • Flatlöss är kortare och bredare än huvudlössen. Flatlössen trivs på områden med kraftigt kroppshår, bland annat könshår men de kan också leva i ögonbryn eller ögonfransar. På grund av de ämnen som finns i lössens saliv kan man se blåaktiga bitmärken i huden. Flatlöss är numera relativt ovanliga.

Det finns också kropps- eller klädlöss, men de är numera mycket sällsynta.

Epidemier av huvudlöss är vanligt på förskolor och skolor och på andra platser där barn har närkontakt. Det är sällsynt att en enskild person får huvudlöss. Ofta finns det flera fall inom förskolegruppen, klassen eller i familjen och då kan problem med löss förekomma under längre tid.

Annons
Annons

Symtom

Lössen ger klåda eftersom en allergisk reaktion utvecklas mot ämnen i lössens saliv. Första gången kommer klådan inte förrän flera veckor efter man blivit smittad. Om man blir smittad igen kan klådan komma mycket snabbare.

Om man blir smittad med flatlöss är det vanligt att man själv upptäcker lössen innan klådan kommer.

Smitta

Huvudlöss har inget att göra med dålig hygien.

Lössen lever på människans blod, och förflyttar sig genom att klättra på hårstråna.

Huvudlössen smittar snabbare än de upptäcks. Lusen dör efter två till tre dygn om den inte finns på människor eller andra djur. Löss sprids endast vid tät kontakt. Huvudlössen kan varken hoppa eller flyga, men kryper gärna från ett huvud till ett annat. Huvudlöss sprids ofta mellan barn, i regel genom kontakt huvud mot huvud. De kan också överföras till exempel om man byter mössor. 

Flatlöss smittar som regel vid sexuella kontakter men de kan även överföras via kläder. 

Annons
Annons

Diagnos

Gnetter, lusägg från huvudlöss

Vid undersökningen letar man efter löss och ägg i hårbotten och på eventuella andra platser där det förekommer symtom.

Vid kamning av fuktigt hår kan man se lössen på kammen. Om en vit handduk läggs över axlarna under kamningen syns lössen tydligare. Använd en fintandad kam och se till att kamma i tillräckligt starkt ljus. Använd om möjligt förstoringsglas.

Leta efter löss och ägg både på kammen och på handduken. Äggen sitter så pass hårt fast i håret att hårstrået ofta lossnar vid kamningen och ägget följer med.

Det går också att luskamma i torrt hår. Håll då huvudet över ett vitt papper eller annat vitt underlag, så att eventuella löss och ägg syns.

Luskamning med regelbundna intervall till exempel i samband med terminsstart kan vara en bra metod för tidig upptäckt.

Behandling av löss

Lusmedel

Endast smittade personer ska behandlas. Dimetikon (silikonolja) är det lusmedel som rekommenderas i första hand mot huvudlöss. Det finns att köpa receptfritt på apotek. Olika produkter som innehåller dimetikon är Linicin®, Paranix® och Hedrin® Produkten masseras in i håret och hårbottnen och får verka anvisad tid.

Om behandling med dimetikon inte hjälper kan man pröva ett annat receptfritt läkemedel som innehåller en kombination av bensylbensoat och disulfiram (Tenutex®). 

Kamma igenom håret i samband med behandlingen och sedan regelbundet under minst två veckor efter avslutad behandling, för att se att lössen verkligen har försvunnit. Det kan fortsätta att klia några dagar efter att lössen försvunnit.

Kamning

Kamning kan också vara en behandling i sig. Den ska genomföras grundligt och systematiskt, förslagsvis var tredje till fjärde dag i minst två veckor efter varje tillfälle där en lus hittats. Varje kamningstillfälle ska pågå tills inga fler löss hittas. Använd helst en särskild luskam. Tvätta först håret med vanligt schampo, lägg en vit handduk över axlarna och kamma håret medan det är vått. Lössen faller ned och är lätta att se på handduken och i kammen. Observera att varje gång man hittar en lus måste kammen sköljas.

Man kan också kamma i torrt hår men det kan vara problematiskt i långt eller lockigt hår. Lössen blir inte heller klibbiga i torrt hår och det är därför troligtvis svårare att få tag i dem på kammen och handduken.

Tvättning och kylbehandling av kläder

Löss kan inte överleva mer än två till tre dygn på till exempel husdjur eller klädesplagg som hänger luftigt och de dör snabbt vid frysning eller uppvärmning till över 60 °C.

Vid behandling med enbart kamning rekommenderas att sängkläder och kläder som har varit i kontakt med det aktuella hudområdet tvättas i minst 60 °C, eller kylbehandlas. Vid kylbehandling kan kläderna läggas i en plastpåse i frysen under ett dygn. Kläderna kan även hängas torrt och luftigt i två till tre dygn.

Förskola och skola

Om huvudlöss hittas hos barn på förskolan eller i skolan är det inte nödvändigt att skicka hem barnet. Förmodligen har barnet haft löss länge, så några timmar till eller från har ingen betydelse för smittspridning. Man kan eventuellt knyta en scarf om huvudet, eller sätta på någon annan huvudbonad på barnet för att hindra spridning av smitta till andra. 

Barn kan gå till förskolan eller skolan dagen efter att behandlingen har påbörjats. Det är viktigt att meddela personal eller lärare om man har upptäckt huvudlöss hos barnet.

För att förhindra vidare spridning, framförallt när huvudlöss upptäckts inom en grupp, till exempel i en skolklass bör alla i gruppen noga tänka efter vilka personer hen har haft nära huvudkontakt med den senaste månaden. Dessa personer bör sedan upplysas om risken för att de själva kan vara smittade.

Prognos

De allra flesta blir av med lössen om behandlingen genomförs noggrant. Man kan kontakta BVC eller en vårdcentral om man har provat olika behandlingar men ändå fortsätter att hitta levande löss.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.