Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Badklåda

Badklåda är ett kliande utslag som beror på en allergisk reaktion mot cerkarier, mikroskopiska larver av en parasit som kan finnas främst i varma sötvatten. Reaktionen är ofarlig men kan klia mycket.


Uppdaterad den: 2022-08-22

Annons

Vad är badklåda?

Badklåda är en hudreaktion på cerkarier och en annan benämning är cerkariedermatit. Ibland talar man lite felaktigt om vattenloppor. Cerkarierna är larver av en inälvsmask som kan finnas främst i sötvatten och även i bräckt vatten. Risken att få badklåda är störst om man badar på grunt vatten varma, soliga dagar när vattentemperaturen är över 20 °C.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen på badklåda är  kliande, röda utslag som kan påminna om myggbett. Som regel är det bara när man har varit i kontakt med larverna flera gånger som besvären uppstår. Utslaget är en form av allergisk reaktion på de platser där de mycket små larverna försöker tränga in i huden. Klåda och irritation i huden kan uppstå redan i vattnet eller omedelbart efter badet. Efter hand utvecklas myggbettliknande svullnader och dessa kan inom det första dygnet utvecklas till små blåsor. 

Orsak

Cerkarierna är ett utvecklingstadium av inälvsmask som använder vissa sötvattenssnäckor som mellanvärd. Normalt lever dessa maskar i tarmsystemet hos fåglar. När avföring från fåglar hamnar i vatten kan sporer från masken tas upp av sniglar i vattnet. I sniglarna utvecklas sporerna till larver (cerkarier). Dessa larver är så små att de inte går att se utan mikroskop. Larverna kan simma och samlas på vattenytan. Här försöker de normalt tränga genom den tunna huden hos vadfåglar, för att sedan kunna fortsätta utvecklas i fågelns inre. När larverna försöker tränga igenom huden på badande människor har de hamnat på fel värd och dör snabbt. Larverna kan inte att tränga igenom människohuden men kan orsaka allergiska hudreaktioner. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs på typiska symtom med hudutslag efter bad.   

Behandling

Badklåda läker ut av sig självt och behöver inte behandlas. Om man har mycket besvär kan allergitablett (antihistaminer) eller kortisonkräm lindra symtomen. 

För att förebygga besvär är det bra att undvika att bada i vattendrag där det finns cerkarier. Vid förekomst av cerkarier i badvattnet behöver inte badplatsen stängas men kommunen bör informera allmänheten om risken för badklåda. Att undvika grunda badvatten och att bada på morgonen samt duscha omedelbart efter bad för att skölja bort eventuella cerkarier från huden och torka noggrant med handduk kan minska risken.

Prognos

Badklåda är helt ofarligt och går över av sig självt inom en till tre veckor. Tillståndet smittar inte mellan människor.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.