Kontakteksem


Uppdaterad den: 2013-01-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är kontakteksem?

Kontaktallergiskt eksem

Kontakteksem är en inflammation i huden som antingen har utlösts av irriterande ämnen, så kallad toxisk reaktion, eller av allergi mot ämnen som huden kommer i kontakt med. Toxiskt irritativt kontakteksem är vanligare än allergiskt kontakteksem och utgör cirka 75 % av alla kontakteksem. Hos 85 % av dem som har kontakteksem finns eksemet på händerna – handeksem. Men de går även att finna på andra ställen, till exempel på halsen, på underarmarna, på benen precis över strumporna, i hårbotten, i hudvecken och på fötterna.

Vid akut kontakteksem är det drabbade hudområdet rött och svullet med vätskefyllda blåsor och svår klåda. Kroniskt eksem ger torr, sprucken och förtjockad hud samt klåda.

Handeksem förekommer särskilt på ringfingret, på fingrarnas översida, på handryggen och i den tunna huden på handleden på samma sida som handflatan. Förändringarna är någorlunda symmetriska men de är aktivast på den dominanta handen, det vill säga den högra handen för de flesta.

Annons
Annons

Handeksem är två till tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män, och är vanligast i åldersgruppen 20–40 år. I Skandinavien har cirka 5 % besvär av kontakteksem.

Animation av eksem

Orsak

Huden har utsatts för en behandling som den inte tål. Skadliga ämnen har tagit sig genom hornlagret/hudbarriären. Vid toxiskt kontakteksem uppstår skador på de levande cellerna i överhuden. Det leder till en reparationsprocess för att återställa hudbarriären och här är inflammationen en viktig komponent. Toxiskt kontakteksem förvärras av vatten, lösningsmedel, nötning i form av manuellt arbete och kemikalier. Matlagning, särskilt direktkontakt med citrusfrukter, tomat, rå potatis, rå fisk och rått kött kan också försämra kontakteksem. Vid allergiska kontakteksem utlöser allergener som penetrerat hudbarriären en inflammation i huden via en immunreaktion.

Man kan vara allergisk mot bland annat metaller, som nickel, kobolt och krom, mot gummikemikalier, innehåll i parfymer och mot växtämnen.

Annons
Annons

Patienter med atopiskt eksem kan vara utsatta för toxiskt kontakteksem på grund av sämre barriärfunktion i huden.

Kontakteksem kan vara arbetsrelaterade. Personer i våtyrken som bland annat sjukvård, städ, kök och restaurang, livsmedelsindustri, frisör är extra utsatta för att få kontakteksem.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Genom en god sjukdomshistoria försöker läkaren identifiera den totala belastningen på huden och identifiera de ämnen/aktiviteter som kan ha framkallat eksemet. Om patientens sjukdomshistoria och eksemlokalen pekar mot ett möjligt allergiskt kontakteksem görs ett allergitest, så kallat lapptest, för att verifiera eller utesluta en allergi som orsak till eksemet.

Behandling

Huvudprinciperna är att 1) Eliminera för huden skadliga faktorer och eventuella allergener.2) Dämpa inflammationen med kortisonsalvor.3) Återställa hudbarriären med fuktkräm.

Genom behandling med stark kortisonkräm dagligen dämpas inflammationen och därmed klådan som gör att patienten inte river sönder eksemhuden. Med fuktkräm två gånger dagligen hjälper man till att temporärt förbättra hudbarriären och underlätta reparations/läkningsprocessen. Efter tre till fyra veckor när klådan dämpats och svullnaden gått ner kan man övergå till att smörja med stark kortisonkräm varannan kväll under en månad. Fuktkräm bör användas som tidigare.

Efter fyra veckor trappas kortisonbehandlingen ner till smörjning två kvällar i veckan under åtta veckors tid. Fuktkräm som tidigare. Salvor och krämer med kortison är i regel mycket effektiva, men om de används under en längre tid kan huden blir tunn och ömtålig. Trots detta är det ändå viktigt med lång underhållsbehandling med en stark kortisonkräm. Ju längre patienten håller sig eksemfri, desto större är möjligheten att bygga upp en bra hudbarriär. Lokalbehandlingen med krämer kan ibland kompletteras med UV-ljus, som också har antiinflammatorisk effekt. En behandlingsserie omfattar 20–25 behandlingar.

Dunkande värk i ett eksem brukar vara ett tecken på infektion och det kan vara motiverat att behandla med antibiotika.

När det gäller förebyggande behandling är det viktigt att använda handskar eller annan skyddsutrustning vid arbete med kända irriterande/eksemframkallande ämnen. Man bör också undvika nickelhaltiga metaller i knappar och smycken som är i direkt kontakt med huden, samt undvika att använda smycken som är tillverkade av metaller med kända allergena egenskaper i perforerad hud, som örhängen och piercing.

Allmänna råd vid handeksem

  • Förutom behandling med kortisonkrämer och -salvor är det mycket viktigt att hålla huden fuktig och förhindra uttorkning. Fuktkräm bör alltid finnas till hands och användas regelbundet.
  • Skaffa dig goda handvanor. Använd händerna så litet som möjligt. Ha alltid hushållshandskar till hands. Det ska vara allergitestade plasthandskar som inte får vara så trånga att huden svettas. Det är bra att använda bomullshandskar under och du kan smörja in dig med fuktkräm innan du tar på dig dem. Både bomullshandskar och plasthandskar måste rengöras ofta.
  • Undvik att ha händerna i vatten. Vid handtvätt bör du undvika tvål. Använd fuktkrämen som tvål. Klappa händerna torra.
  • Om du måste städa – inga våtkontakter. Använd hushållshandskar. Handskar bör också användas vid trädgårdsarbete och växtskötsel, vid barnavård och blöjbyte.
  • Inför torrt och dammigt arbete bör du smörja in händerna med fuktkräm, och du bör dessutom använda bomullshandskar under arbetet.
  • Handskar med gummisnoddar vid hårschamponering och dusch.
  • Be gärna någon annan att utföra sysslor som skoputsning, metallputsning, polering, boning och så vidare. Om du ska göra det själv måste du ha på dig handskar. Huden ska heller inte komma i kontakt med oljeprodukter, lösningsmedel, lut eller starka rengöringsmedel.
  • Du måste använda handskar även vid hantering av livsmedel som citrusfrukter, rå lök, paprika, chilipeppar, ättika, syrlig frukt-/grönsakssaft, skaldjur, rå fisk, rått kött och mjöl.
  • Under ringarna på fingrarna samlas lätt många irriterande ämnen och ringarna själva kan ha en irriterande effekt på huden. Därför bör du begränsa användningen av ringar, särskilt under perioder med eksembesvär.
  • Dessa råd måste följas strikt i sex månader efter att huden har läkt för att undvika återfall. Även sedan eksemet har läkt är det viktigt att fortsätta med goda handvanor för att undvika återfall.

Prognos

Vid påvisat allergiskt kontakteksem måste du ställa in dig på ett livslångt problem med tendens till uppblossande eksem vid ny allergenkontakt. Vid kontakteksem som beror på irritation bygger huden långsamt upp sin motståndskraft, men hudbarriären är återställd först sex månader efter att huden ser normal ut. Man kan för övrigt förebygga irritationseksem genom att undvika kontakt med de irriterande ämnena. Den viktigaste komplikationen som kan uppstå är infektion i eksemet.


Annons
Annons
Annons