Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kontakteksem

Om huden utsätts för vissa ämnen kan eksem uppstå. Eksem är ett kliande utslag som ofta ger röd, torr och sprucken hud. Handeksem är den vanligaste formen av kontakteksem.


Uppdaterad den: 2019-11-28

Annons

Vad är kontakteksem?

Allergiskt kontakteksem.

Kontakteksem är en inflammation i huden som antingen har utlösts av irriterande ämnen, så kallad icke-allergiskt eller toxiskt kontakteksem, eller av allergi mot ämnen som huden kommer i kontakt med. Icke-allergiskt kontakteksem är mycket vanligare än allergiskt kontakteksem. Hos de flesta av dem som har kontakteksem finns eksemet på händerna – handeksem. Det kan dock finns på andra ställen som utsätts för de ämnen som framkallar eksemet. Vanliga platser för eksemet är på halsen, på underarmarna, på benen precis över strumporna, i hårbotten, i hudvecken och på fötterna.

Uppgifter om förekomsten av kontakteksem är mycket varierande med siffror på 1–26 % av befolkningen. Ett exempel på allergiskt eksem är allergi mot nickel som kan finnas i smycken och andra metallobjekt. Allergin förekommer hos upp till 15 % av kvinnorna i Sverige. Handeksem förekommer också hos cirka 15 % av den svenska befolkningen, och är vanligast i åldersgruppen 20–40 år. 

Annons
Annons

Symtom och tecken

Vid kontakteksem är symtom och tecken begränsade till de områden som har exponerats för ämnena. 

Vid akut eksem på grund av en allergi uppstår eksemet oftast senare, cirka 24–72 timmar efter exponering. Det drabbade hudområdet blir rött och svullet och det förekommer vätskefyllda blåsor. Klådan kan vara intensiv. Avgränsningen mot frisk hud är ofta tydlig, men allergiskt kontakteksem kan i vissa fall ge mer spridda hudförändringar över kroppen.

Vid akut kontakteksem på grund av irriterande ämnen uppstår eksemet ofta minuter till timmar efter exponeringen till det irriterande ämnet. Det drabbade hudområdet blir rött och svullet med vätskefyllda blåsor och svår klåda. Det kan även uppstå finnar, sprickor i huden, sår och döda hudpartier (vid mycket allvarlig skada). Avgränsningen mot frisk hud är ofta inte lika tydlig som vid allergiskt kontakteksem. 

Kroniskt kontakteksem, såväl allergiskt som icke-allergiskt, ger vanligen röd, torr, sprucken och förtjockad hud samt klåda.

Handeksem förekommer särskilt på ringfingret, på fingrarnas översida, på handryggen och i den tunna huden på handleden på samma sida som handflatan.  

Orsak

Toxiskt kontakteksem

Vid toxiskt kontakteksem uppstår skador på de levande cellerna i det övre hudskiktet till följd av toxiska ämnen. Skadorna gör att det uppstår en inflammation där rodnad och svullnad uppstår. Reaktionens svårighetsgrad beror på det irriterande ämnets egenskaper, mängd, kontakttid och hudens naturliga försvar. Vid atopiskt eksem har huden en sämre hudbarriär vilket gör att det lättare uppstår toxiskt kontakteksem.

Det finns många ämnen som kan utlösa toxiskt kontakteksem. Exempel är:

 • Långvarig kontakt med vatten.
 • Rengörings- och lösningsmedel.
 • Nötning i form av manuellt arbete.
 • Kemikalier.
 • Matlagning, särskilt direktkontakt med citrusfrukter, tomat, rå potatis, rå fisk och rått kött.

Exempel på grupper som har högre risk för toxiskt kontakteksem är frisörer, kockar, bagare, sjukvårdspersonal, trädgårdsarbetare, murare, målare och laboratoriearbetare.

Allergiskt kontakteksem

Vid allergiskt kontakteksem utlöser små mängder av ett visst ämne, allergener, en inflammation i huden via en immunreaktion. Det handlar om en fördröjd överkänslighetsreaktion, vilket innebär att reaktionen brukar kommer efter längre tid än till exempel hösnuva eller allergisk astma. Man kan vara allergisk mot bland annat metaller såsom nickel, kobolt och krom, mot gummikemikalier, innehåll i parfymer och mot växtämnen.

Annons
Annons

Diagnos

Toxiskt kontakteksem, handeksem.

Genom en god sjukdomshistoria kan man försöka identifiera vilka ämnen so har varit i kontakt med huden och bedöma om de kan ha framkallat eksemet:

 • Vilka ämnen kommer man i kontakt med på arbetsplatsen, i hemmet, i trädgården, under fritiden?
 • Vilka hudvårdsprodukter använder man och vilka sådana ämnen hamnar på huden?
 • Finns det saker som eksemet mycket bättre, såsom semester?

Om patientens sjukdomshistoria och eksemets lokalisation pekar mot ett möjligt allergiskt kontakteksem kan man göra ett allergitest, så kallat lapptest, för att verifiera eller utesluta en allergi som orsak till eksemet. Vid ett lapptest klistrar man små mängder av ett visst ämne på huden för att se om det uppstår en allergisk reaktion. Efter 2 till 3 dagar bedöms reaktionen.

Behandling av kontakteksem

Det viktigaste vid behandling av kontakteksem är att inte utsätta huden för skadliga ämnen eller allergiframkallande ämnen. Gemensamt för alla former av kontakteksem är att mjukgörande, fuktkrämer, är en viktig del av behandlingen. Vid akut eksem kan kalla omslag, hydrokortisonkräm och mentholgel lindra.

Allergiskt kontakteksem kan genom behandling med stark kortisonkräm dagligen minska klådan och tendensen att klia sig. Med fuktkräm två gånger dagligen hjälper man till att temporärt förbättra hudbarriären och underlätta reparations-/läkningsprocessen. Efter tre till fyra veckor när klådan dämpats och svullnaden gått ner kan man övergå till att smörja med stark kortisonkräm några gånger i veckan under ett antal månader. Fuktkräm bör användas som tidigare. Salvor och krämer med kortison är i regel effektiva, men om de används under en längre tid kan huden bli tunn och skör. Ett alternativ är då att använda så kallade kalcineurinhämmare, såsom pimekrolimus eller takrolimus. De kan användas på tunnare hud, såsom huden i ansiktet eller underlivet. 

Lokalbehandlingen med kan ibland kompletteras med ljusbehandling med UV-strålar, som också har antiinflammatorisk effekt. Andra möjligheter är att ta kortisontabletter eller andra tabletter som minskar immunförsvarets reaktion.

Förebyggande behandling

För att förebygga kontakteksem bör man använda handskar eller annan skyddsutrustning vid arbete med kända irriterande/eksemframkallande ämnen. Man bör också undvika nickelhaltiga metaller i knappar och smycken som är i direkt kontakt med huden, samt undvika att använda smycken som är tillverkade av metaller som kan utlösa allergi i perforerad hud, som örhängen och piercing. På apoteket kan man köpa ett test för att se om ett föremål släpper ut sig för höga halter av nickel.

Råd vid handeksem

 • Förutom behandling med kortisonkrämer och -salvor är det mycket viktigt att hålla huden fuktig och förhindra uttorkning. Fuktkräm bör alltid finnas till hands och användas regelbundet.
 • Skaffa goda handvanor. Använd händerna så lite som möjligt. Ha alltid hushållshandskar till hands. Det ska vara allergitestade plasthandskar som inte får vara så trånga att huden svettas. Det är bra att använda bomullshandskar under och man kan smörja in sig med fuktkräm innan du tar på dig dem. Både bomullshandskar och plasthandskar måste rengöras ofta.
 • Undvik att ha händerna i vatten. Vid handtvätt bör man undvika tvål. Använd fuktkrämen som tvål. Klappa händerna torra.
 • Om man måste städa – inga våtkontakter. Använd hushållshandskar. Handskar bör också användas vid trädgårdsarbete och växtskötsel, vid barnavård och blöjbyte.
 • Inför torrt och dammigt arbete bör du smörja in händerna med fuktkräm, och man bör dessutom använda bomullshandskar under arbetet.
 • Handskar med gummisnoddar vid hårschamponering och dusch.
 • Be gärna någon annan att utföra sysslor som skoputsning, metallputsning, polering, boning och så vidare. Om man ska göra det själv måste man ha på sig handskar. Huden ska heller inte komma i kontakt med oljeprodukter, lösningsmedel, lut eller starka rengöringsmedel.
 • Man ska även använda handskar vid hantering av livsmedel som citrusfrukter, rå lök, paprika, chilipeppar, ättika, syrlig frukt-/grönsakssaft, skaldjur, rå fisk, rått kött och mjöl.
 • Under ringarna på fingrarna samlas lätt många irriterande ämnen och ringarna själva kan ha en irriterande effekt på huden. Därför bör man begränsa användningen av ringar, särskilt under perioder med eksembesvär.
 • Dessa råd måste följas strikt i sex månader efter att huden har läkt för att undvika återfall. Även sedan eksemet har läkt är det viktigt att fortsätta med goda handvanor för att undvika återfall.

Prognos

Vid kontakteksem som beror på irritation bygger huden långsamt upp sin motståndskraft, men hudbarriären är återställd först sex månader efter att huden ser normal ut.

Om man har allergiskt kontakteksem måste man vara beredd på uppblossande eksem vid en ny exponering för det ämnet man är allergisk mot.

Vid toxiskt kontakteksem kan tillståndet läkas ut snabbt om huden inte exponeras för toxiska ämnen. 

Den viktigaste komplikationen som kan uppstå är infektion i eksemet. Ökad värk, ökad rodnad och bildning av krustor kan vara ett tecken på en infektion som behöver antibiotika. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.