Psoriasis: nya möjligheter till symtomfri sjukdom
Artikel | Hud & hår

Psoriasis: nya möjligheter till symtomfri sjukdom

De senaste årens forskning och utveckling har lett till en rad nya, mer effektiva behandlingsalternativ och därmed även till en ökad möjlighet att leva ett liv som inte påverkas av sjukdomen.

Läs mer om psoriasis och vilka rättigheter du har som patient »


AbbVie (Psoriasis)
Innehållet är framtaget av: AbbVie (Psoriasis)

Vad beror sjukdomen på?

Psoriasis beror på en överaktivering av kroppens immunsystem och räknas till gruppen autoimmuna sjukdomar.  De vita blodkroppar som normalt skyddar kroppen mot infektioner, angriper istället de egna hudcellerna, vilket leder till en kronisk inflammation. Inflammationen gör att hudcellerna bildas i mycket högre takt än normalt och ger upphov till utslag som flagnar, fjällar och kliar. Dessa utslag, som kan vara olika stora och sitta på olika delar av kroppen, kallas även plack och är kännetecknade för sjukdomen. Inflammationen stimulerar även blodcirkulationen i det drabbade området, vilket kan leda till rodnad och att huden känns varm. 

Psoriasis inte bara en hudsjukdom

Trots att psoriasis i första hand förknippas med hudproblem, kan det överaktiverade immunsystemet även leda till andra besläktade sjukdomar. Hit räknas till exempel psoriasisartrit eller reumatism som är sjukdomar som påverkar lederna, Crohns sjukdom som är en inflammation i mag-tarmkanalen och det metabola syndromet som är ett samlingsnamn för högt blodtryck, högt blodsocker, höga blodfetter och fetma. 

Psoriasis drabbar inte bara kroppen, många upplever en försämrad livskvalitet. Det är inte ovanligt att sjukdomens ofta synliga och besvärande symtom gör att man drabbas av skamkänslor, dålig självkänsla och ångest. Depression är också vanligt förekommande bland personer med psoriasis. Många upplever även att sjukdomen har en negativ inverkan på deras relationer, jobb, skola och samliv.

Psoriasis är med andra ord en sjukdom som kan påverka livet på många sätt, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Psoriasis går ännu inte att bota, men man kan bli av med symtomen

Den som levt med sjukdomen länge har troligtvis erfarenhet av tidiga behandlingar med allt ifrån tjära till nattliga folieinpackningar samt olika former av solljusbehandling. Kunskapen om sjukdomen och tillgången till nya behandlingsmöjligheter har dock ökat betydligt de senaste 15 åren. Ännu finns ingen behandling som botar psoriasis, men idag finns det ett stort utbud av behandlingar som lindrar symtom och som kan ge en totalt utläkt hud, det vill säga hud som inte uppvisar några tecken på symtom.  

En tydlig dialog om mål och förväntningar är viktig för resultatet

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska all vård och behandling vid psoriasis utformas och anpassas efter den enskilda individens behov och förväntningar. Idag är en hud utan symtom och ett liv utan påverkan av sjukdomen, de mål man som psoriasispatient kan förvänta sig av sin behandling. 

För dig som vill veta mer om vård och behandling av psoriasis och vilka rättigheter man har som patient, finns idag webbplatsen Letmebeclear.se . På sidan hittar man förutom allmänna fakta om sjukdomen och olika behandlingsalternativ, även tips om hur man på bästa sätt diskuterar sina mål och förväntningar med sin läkare. Man kan också ta del av andras erfarenheter.