Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hormonsjukdomar

Knöl i sköldkörteln

Ofta är det en läkare som i samband med en rutinundersökning hittar knölen.


Uppdaterad den: 2012-10-29

Annons

Vad är en knöl i sköldkörteln?

Sköldkörteln (tyreoidea) är en körtel som producerar hormoner som styr kroppens ämnesomsättning. Av och till bildas det knölar, som är utväxter av celler, i sköldkörteln.

Upp till 10 % av alla vuxna kan ha sköldkörtelknölar. De är vanligare bland kvinnor än män. Drygt 90 % av knölarna är godartade. Vissa är vätskehaltiga cystor.

Annons
Annons

Symtom

De allra flesta som har en knöl i sköldkörteln har inga symtom. En del upptäcker en knöl på halsen när de ser sig i spegeln, men de flesta gör det inte. Ofta är det en läkare som i samband med en rutinundersökning hittar knölen. I vissa fall kan man uppleva sväljproblem eller känna ett tryck på halsen, eventuellt ha smärtor eller obehag.

Diagnos

Flera olika tester kan göras för att fastställa vad knölen beror på. Vanligtvis tas ett cellprov via finnålspunktion. Det innebär att en tunn nål sticks in i knutan och lite av vävnaden i knölen dras upp i sprutan. Vävnaden undersöks i mikroskop av specialister som kan tolka vävnaden. Framför allt är det viktigt att fastställa om det kan handla om cancer.

En annan vanlig undersökning är ultraljud. Ljudvågor används för att skapa en bild av sköldkörtelns form och knölen eller knölarnas storlek. Det kan hjälpa till att avgöra om knölen är en fast knuta eller en cysta.

Skintigrafi är en tredje typ av undersökning som ofta utförs. Undersökningen utförs på sjukhus. Patienten får en spruta med små mängder av ett radioaktivt ämne (teknetium) som tas upp av sköldkörteln. Den radioaktiva strålningen gör det möjligt att visa körteln som en slags bild. Läkaren kan få kunskap om vilken typ av knöl det handlar om, beroende på hur mycket eller hur lite teknetium som tas upp i knölen.

Annons
Annons

Behandling

Som påpekats är de flesta knölar inte cancer. Om knölen skulle visa sig vara cancer kan de oftast behandlas framgångsrikt. En del patienter behöver ta hormontabletter för att få knölen att minska om det inte är cancer. Andra kan uppmanas att avvakta. Knölen kan försvinna av sig själv. I så fall är det viktigt att man som patient kontrolleras regelbundet, till exempel varje halvår. Så länge som knölen inte växer finns det ingen anledning till oro. Om knölen beror på cancer eller om den växer trots hormonbehandling kan kirurgi bli nödvändigt för att ta bort knölen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons