Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Insulinom

Insulinom är en mycket ovanlig tumör i bukspottkörteln som producerar insulin och ger lågt blodsocker.


Uppdaterad den: 2022-05-23

Annons

Vad är insulinom?

Ett insulinom är en tumör i bukspottkörteln (pankreas). De flesta insulinom är godartade tumörer och inte cancertumörer.

Gallblåsa och bukspottkörtel

Bukspottkörteln väger 100–150 gram, är 12–15 centimeter lång och sitter längst in/längst bak i bukhålan bakom magsäcken. Bukspottkörtelns huvud är nästan helt omgivet av tolvfingertarmen (duodenum). Bukspottkörteln delas in i huvud (caput), kropp (corpus) och svans (cauda). Bukspottkörteln producerar cirka 1,5 liter bukspott per dygn. Bukspottet neutraliserar syran från magsäcken och bryter ner proteiner, fett och kolhydrater.

Bukspottkörteln bildar också hormonet insulin. Insulin ser till att cellerna ökar sitt förråd av näringsämnen. Detta sker bland annat genom att sockermolekylen glukos tas upp i cellerna från blodet. Hos friska personer stimuleras insulinutsöndringen i samband med måltid och anpassas till mängden mat som vi äter.

Cellerna i insulinom liknar de celler som normalt producerar insulin, och insulinom har bevarat denna produktionsförmåga. Men medan normala insulinproducerande celler regleras av måltider och mängden mat, producerar insulinom stora mängder insulin i sitt eget tempo. Detta gör att blodsockret kan falla så lågt att det ger symtom.

Insulinom är mycket ovanligt, och mellan 1–4 personer per miljon invånare insjuknar i insulinom årligen i Svergie. De flesta som insjuknar i insulinom är i 50-årsåldern.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen på insulinom liknar de som personer med diabetes kan få vid en känning av lågt blodsocker. Symtomen är bland annat försämrad syn, dubbelseende, huvudvärk, skakningar, svettningar och svaghet. Hjärtklappning och hungerkänslor är vanligt. Vid mycket lågt blodsocker förekommer förvirring och nedsatt medvetandegrad. Gemensamt för alla symtom är att de går tillbaka förhållandevis snabbt efter att man har ätit.

Det är typiskt för insulinom att de nämnda symtomen uppstår under förmiddagen. Besvären utlöses ofta av fysisk aktivitet, alkohol, överhoppade måltider, bantning och behandling med diabetesläkemedlet sulfonylurea. Hos cirka en del kan de här symtomen också uppstå efter måltid.

Insulinom är vanligtvis små tumörer och kan inte kännas utanpå magen. De ger mycket sällan någon smärta. Många personer med insulinom går upp i vikt. Detta beror på att de äter mycket och ofta för att hålla blodsockret uppe och för att dämpa hungerkänslorna.

I sällsynta fall kan ett insulinom bestå av cancerceller, vilket innebär att tumören är elakartad. Denna typ av insulinom kan spridas till andra delar av kroppen och är mycket mer allvarlig.

Diagnos

Diagnosen ställs vanligtvis genom att blodsocker och insulin mäts i blodprover. Detta görs när man är inlagd på sjukhus. För att provocera fram ett anfall med lågt blodsocker är det vanligt att göra ett prov med tre dagars fasta. Under fasteperioden tas blodprover regelbundet. Om man får symtom informerar man personalen så att extra prover kan tas. Vid markant blodsockerfall avslutas testet. Personer med insulinom får vanligtvis symtom förhållandevis snabbt, och testet kan då avslutas långt innan det har gått tre dygn.

Om blodproverna och fasteproverna har påvisat insulinom utförs bilddiagnostisk undersökning, till exempel magnetkameraundersökning, datortomografi eller endoskopiskt ultraljud, för att se exakt var i bukspottkörteln tumören sitter. Tumören kan även hittas under en operation. Det är dock önskvärt att känna till var den är belägen redan före operationen.

Annons
Annons

Behandling av insulinom

De flesta insulinom är mindre än 2 cm och kan opereras bort. Vanligtvis kan hela tumören tas bort utan att bukspottkörtelns funktion påverkas, även om en större eller mindre del av bukspottkörteln tas bort.

I väntan på operation finns det olika läkemedel som kan användas för att förhindra blodsockerfall.

Prognos

Prognosen är i regel mycket god. Om stora delar av bukspottkörteln tas bort under operationen kan vissa få diabetes. Några få får insulinom igen efter ett par år, men prognosen är även mycket god vid återfall.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.