Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hormonsjukdomar

Diabetes insipidus


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är diabetes insipidus?

Diabetes insipidus är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av utsöndring av stora mängder okoncentrerad urin – många liter per dygn – och därmed ökad törst. I övrigt är urinen normal.

Man delar huvudsakligen in tillståndet i två grupper efter orsak: Neurogen diabetes insipidus eller nefrogen diabetes insipidus.

Neurogen diabetes insipidus

Sjukdomen beror på brist på antidiuretiskt hormon (ADH). Detta är ett hormon som produceras i hypofyskörteln i hjärnan (se bilden). Neurogen betyder i det här fallet ”med utgångspunkt i hjärnan”. ADH:s funktion är bland annat att reglera vätskeinnehållet i kroppen genom att reglera mängden vätska som utsöndras via njurarna.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Orsakerna till neurogen diabetes insipidus är ofta inte kända, men det finns en viss tendens till ärftlighet. Man kan också få denna svikt i produktionen av ADH efter skador på hypofysen eller närliggande delar av hjärnan, till exempel vid Langerhans cellhistiocytos.

Nefrogen diabetes insipidus

Med den här varianten finns det normala mängder ADH, men njurarna reagerar inte normalt på hormonet. Nefrogen betyder ”med utgångspunkt i njurarna”.

Orsakerna till nefrogen diabetes insipidus kan bero på ärftlighet. Men skador eller kroniska sjukdomar i njurarna kan också leda till den här formen av diabetes insipidus.

Annons
Annons

Vilka är symtomen på diabetes insipidus?

Symtomen börjar med en intensiv törst, som ofta uppstår relativt snabbt. Detta leder till ökat vätskeintag, ofta många liter – det har rapporterats om upp till 20 liter dagligen – och motsvarande kraftig vattenkastning. Det stora vätskeintaget kan leda till rubbningar av salterna i blodet, vilket kan leda till kramper eller ryckningar i kroppen.

Diagnos

Patientens sjukdomshistoria är i många fall avslöjande. Om allmänläkaren misstänker tillståndet kommer du att bli remitterad till en specialist. En rad olika mätningar av urinproduktionen och urinkoncentrationen genomförs då under ett till flera dygn. Dessutom tar man flera blodprover. Vid misstanke om neurogen orsak utförs även magnetkameraundersökning av hypofysen.

Behandling

De lindrigaste fallen kan i vissa fall kontrolleras bara genom att minska på vätskeintaget. Men många behöver läkemedelsbehandling. Man ersätter då det ADH som saknas genom att tillföra ett konstgjort framställt preparat som är nästan identiskt med ADH. Detta ges enklast som nässpray eller smälttablett. Detta är en livslång behandling, men behandlingen är enkel att genomföra och leder i praktiken inte till några biverkningar. Om njursjukdom är orsaken är det aktuellt med andra läkemedel, men detta avgörs i samarbete med en specialist på njursjukdomar.

Prognos

Prognosen varierar något beroende på orsak, men i allmänhet har sjukdomen en god prognos. Med hjälp av mediciner och bra uppföljning får de flesta patienter god hjälp och kan leva normalt.


Annons