Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hormonsjukdomar

Cancer i sköldkörteln, tyreoideacancer


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är cancer i sköldkörteln?

Sköldkörteln

Cancer i sköldkörteln kan vara av fyra olika typer beroende på hur cancercellerna växer: Papillär, follikulär, anaplastisk och medullär.

Cancer i sköldkörteln förekommer relativt sällan och utgör cirka 1 % av alla cancerfall i Sverige, med cirka 400 nya fall varje år. Under år 2009 var det 297 nya fall bland kvinnor och 112 nya fall bland män. Varje år insjuknar fyra till fem personer per 100 000 invånare. Vid ett givet tillfälle finns det cirka 6 000 personer med cancer i sköldkörteln i Sverige, en relativt hög siffra som beror på att sjukdomsförloppet är icke-aggressivt (få dör av sjukdomen).

Förekomst av de olika typerna:

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
  • Papillär cancer är vanligast och utgör cirka 70 % av alla cancerfall.
  • Follikulär cancer utgör cirka 20 %.
  • Anaplastisk cancer förekommer nästan bara hos äldre patienter.
  • Medullär cancer förekommer hos cirka 5 %.

Orsak

I de flesta fall finns det ingen förklaring till varför cancer har utvecklats. I några få fall kan orsaken vara tidigare strålning av hals och huvud. Medullär cancer kan i vissa fall vara ärftlig.

Hur diagnostiseras cancer i sköldkörteln?

Det föreligger vanligtvis en smärtfri svullnad i sköldkörteln. Medullär cancer kan ge diarré, trötthet och andra symtom (som en följd av produktion av särskilda ämnen). Anaplastisk cancer växer snabbt och kan ge stora tumörer. Vid läkarundersökning påvisas en oöm knuta. Ofta är den oregelbunden till formen, påfallande hård och inväxt i kringliggande vävnader. Det kan också förekomma förstorade lymfkörtlar på halsen.

Blodprov tas för att kartlägga ämnesomsättningen. Hos specialist eller på sjukhus kan ett vävnadsprov tas från knölen som studeras i mikroskop. Det är mikroskopundersökningen som ger det slutliga svaret på om det föreligger cancer. Andra undersökningar som röntgen av halsen, isotopundersökning av knuta på halsen och MRT – bilder som tas medan du ligger i en cylinder – kan alla bidra till att ge en bra bild av knutan.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att ta bort tumören helt. Det sker med hjälp av kirurgi, eventuellt med behandling med radioaktivt jod eller strålbehandling mot halsen. Ibland skadas bisköldkörtlarna (fyra körtlar som sitter kring sköldkörteln). De producerar hormonet PTH (ett hormon som på olika sätt höjer kalciumhalten i blodet) och vid försvagad hormonproduktion kan det inträda ett tillstånd med för lågt kalcium.

Läkemedelsbehandling

Efter att sköldkörteln (eller delar av den) har tagits bort, samt vid eventuell skada på bisköldkörtlarna, kan det bli nödvändigt med hormonersättningsbehandling. Då ges ämnesomsättningshormonet tyroxin. Tyroxin undertrycker produktionen av hormonet (TSH) från hypofysen (i hjärnan) som normalt stimulerar sköldkörtelns hormonproduktion. Genom att hålla nere hypofyshormonet TSH kan tillväxten av sköldkörteln och eventuell kvarvarande tumörvävnad hindras, vilket är gynnsamt om inte all cancervävnad tagits bort.

Tyroxin ges därför i lite högre doser än som egentligen krävs. Ersättningsbehandling med kalcium och D-vitamin kan bli aktuellt om bisköldkörtlarna är skadade.

Prognos

Papillär cancer sprider sig sällan. Follikulär cancer sprider sig ofta. Medullär cancer sprider sig både lokalt och till hela kroppen. Tio år efter diagnostillfället har en del patienter avlidit.


Annons