Fakta om svimning

Svimning kan ha många olika orsaker, av vilka den i särklass vanligaste är ett plötsligt blodtrycksfall.


Uppdaterad den: 2016-01-12
Uppdaterare: Kenneth Pehrsson, Docent och specialist i internmedicin och kardiologi, Karolinska Institutet

Annons

En svimning är en plötslig förlust av medvetandet, till följd av otillräcklig blodtillförsel till hjärnan.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad orsakar svimning?


 En svimning kan ha många olika orsaker. Den kan bero på problem med hjärtrytm eller hjärtklaffar en annan orsak kan vara epilepsi. Den i särklass vanligaste orsaken till att man svimmar är ett tillfälligt blodtrycksfall, beroende på antingen:

  • Att kroppen inte hinner få upp blodtrycket när man ändrar läge, till exempel ställer sig upp.
  • Att man får ett blodtrycksfall till följd av en omedveten reflex. Reflexen kan utlösas av obehagliga upplevelser, till exempel att se blod eller liknande. Även smärta kan utlösa en sådan reflex. Detsamma gäller andra pressade situationer. Kräkningar kan också vara en utlösande orsak.

Vid ett typiskt svimningsanfall blir man blek och kallsvettig. Man känner oftast yrsel och ett visst illamående, varpå det svartnar för ögonen och därefter svimmar man. Oftast brukar man hinna sätta eller lägga sig. Den som är i närheten brukar också se när någon håller på att svimma och kan hjälpa till.

Annons
Annons

Själva avsvimningen, när man är medvetslös, är kortvarig, högst ett par minuter, men för det mesta kortare än så. När man vaknar kan man känna sig lite matt, men efter några minuter känner man sig helt återställd.

Vad skall jag göra om jag är på väg att svimma?

Om ett svimningsanfall är på väg är det bästa man kan göra att lägga sig ner, gärna med benen lite högre än huvudet - då rinner blodet lättare tillbaka till huvudet. Om det inte är möjligt att lägga sig, kan man prova att sätta sig, gärna på huk, med huvudet mellan knäna.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Hur kan jag undvika att svimma?

Om man hör till dem som svimmar lätt, ska man vara uppmärksam på de situationer som kan utlösa svimningsanfallen och försöka undvika dem. Har man till exempel lågt blodtryck kan det vara bra att resa sig försiktigt, speciellt när man stiger ur sängen på morgonen.

Annons
Annons

När ska man söka läkare akut?

Följande är tecken på att det kan finnas en bakomliggande orsak till svimningen som kan behöva utredas och behandlas

  • Man svimmar plötsligt utan någon som helst förvarning.
  • Man svimmar när man ligger ner.
  • Man känner kraftig hjärtklappning, oregelbunden, eller mycket långsam hjärtrytm vid svimningen.
  • Man får kramper när man är avsvimmad.
  • Man är avsvimmad mer än två minuter.
  • Man behöver lång tid på sig för att hämta sig. Man kanske somnar, eller är förvirrad en längre period efter svimningen.