Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Läkemedel vid höga blodfetter

Syftet med blodfettsänkande läkemedel är att framför allt minska nivåerna av LDL-kolesterol, eftersom minskning av LDL-kolesterol har störst effekt på risken för hjärt-kärlsjukdom.

Uppdaterad den: 2020-01-16

Annons

Varför läkemedel?

Ibland är det viktigt att behandla höga blodfetter med läkemedel för att minska risken för framtida hjärt-kärlhändelser. En rekommendation om att sänka blodfetterna kommer oftast ifrån en samlad bedömning om att risken för att bli sjuk i till exempel hjärtinfarkt, stroke och plötslig död i hjärtsjukdom är hög eller mycket hög. Information om risken kommer från stora forskningsstudier där man har sett hur risken kan minskas genom att använda läkemedel.

I blodet finns framför allt två sorters fett – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används bland annat som energi i kroppen. Kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner, och kan grovt delas in i LDL-kolesterol (low density lipoprotein), HDL-kolesterol (high density lipoprotein) och totalkolesterol.

Syftet med blodfettsänkande läkemedel är att framför allt minska nivåerna av LDL-kolesterol, eftersom minskning av LDL-kolesterol har störst effekt på risken för hjärt-kärlsjukdom. Här följer information om olika läkemedel som kan bli aktuella för att sänka blodfetterna.

Annons
Annons

Statiner

Läkemedelsgruppen statiner gör att kroppen inte producerar lika mycket kolesterol själv. Den minskade produktionen leder samtidigt till ett ökat behov av upptag av LDL-kolesterol från blodet. Detta tillsammans leder till en sänkning av LDL-kolesterolet. Även triglyceriderna minskar av statiner, och HDL-kolesterolet ökar i viss utsträckning (vilket är fördelaktigt). Möjligen finns också andra verkningsmekanismer – såsom en stabiliserande effekt på kärlväggens insida (endotelet) samt en antiinflammatorisk effekt – som kan förklara statinernas gynnsamma effekt på sjukdomsprocessen.

Statiner har visat sig minska risken för allvarlig hjärt-kärlsjukdom och är de läkemedel som rekommenderas i första hand vid behandling av höga blodfetter. 

Läkemedel ur denna grupp är:

 • Simvastatin
 • Pravastatin
 • Fluvastatin
 • Atorvastatin
 • Rosuvastatin

Vanliga biverkningar är muskelvärk och besvär från magen. De är oftast dosberoende, men ibland kan man behöva testa ett annat statinläkemedel för att se om det ger mindre biverkningar. Statiner ska inte ges i onödan, och de har visat sig leda till en något ökad risk för typ 2-diabetes. Statiner kan interagera med andra läkemedel och därför är det viktigt att vården vet om vilka andra läkemedel man använder. Hos äldre är biverkningar vanligare och det finns endast begränsat vetenskapligt stöd för att behandling med statiner är till nytta hos de allra äldsta.

Annons
Annons

Statiner ska inte användas vid leversjukdom, när man är gravid eller när man ammar. Eftersom man inte alltid vet om man har en leversjukdom brukar man få lämna prov före och efter behandling med statiner. Ibland kan statiner ha negativ påverkan på muskler. Vid kvarstående muskelvärk (särskilt i kombination med feber) är det viktigt att söka vård eftersom man måste utesluta en sällsynt, men farlig biverkning där musklerna faller sönder (rabdomyolys).

Resiner

Läkemedelsgruppen resiner binder gallsyror i tarmen, vilket gör att mindre gallsyror tas upp i blodet. Det minskade återflödet av gallsyror leder till en ökad produktion av gallsyror i levern. Eftersom levern behöver LDL-kolesterol för denna process minskar LDL-nivåerna i blodet.

Läkemedel ur denna grupp är:

 • Kolestyramin
 • Kolestipol
 • Kolesevelam

Tidigare studier har visat minskad förekomst av hjärt-kärlsjukdom, men det saknas nyare kunskap om hur effektiva resiner är med målet att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Biverkningar från mage och tarm är mycket vanliga vilket gör att man behöver starta med en (mycket) låg dos och trappa upp försiktigt.

Kvinnor som ammar kan använda resiner. Gravida kvinnor bör inte använda resiner då man i nuläget inte vet om fostret kan påverkas.

Kolesterolabsorptionshämmare

Kolesterolabsorptionshämmaren ezetimib gör så att upptaget av kolesterol från tarmarna minskar. Medan effekten på LDL-kolesterol är påtaglig, finns endast lite dokumentation om den förebyggande effekten av ezetimib på hjärt-kärlsjukdom.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Ezetimib rekommenderas som tillägg till statiner hos patienter som inte uppnår bra blodfettvärden med enbart statiner eller hos patienter som inte tolererar statiner. Biverkningar är ovanliga. Läkemedlet ska undvikas om man har en dåligt fungerande lever, om man ammar eller är gravid.

Fibrater

Läkemedelsgruppen fibrater har en liten effekt på LDL-kolesterol, men kan minska triglycerider markant och höjer HDL-kolesterolet något (vilket är fördelaktigt). Fibrater används därför främst vid för höga nivåer av triglycerider.

Läkemedel ur denna grupp är:

 • Bezafibrat
 • Gemfibrozil
 • Fenofibrat

Det vetenskapliga underlaget för huruvida fibrater minskar framtida hjärt-kärlhändelser är osäkert. Vanliga biverkningar är besvär från mage och tarm. Vid kvarstående muskelvärk (särskilt i kombination med feber) är det viktigt att söka vård eftersom man måste utesluta en sällsynt, men farlig biverkning där musklerna faller sönder (rabdomyolys).

Andra läkemedel

Det finns ytterligare läkemedel på marknaden som har effekt på blodfettvärden, såsom nikotinsyra, omega-3-fettsyror, antikroppar mot kolesterolreceptorer och enzymhämmare (PCSK9-hämmare). Ingen av dessa rekommenderas rutinmässigt i nuläget, men framtida studier får utvisa vilken plats de har i behandlingen av höga blodfetter.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.