Kärlkramp, undersökningar och prover


Uppdaterad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Nyligen konstaterad kärlkramp

Hos de flesta med kärlkramp är tillståndet stabilt. Det förvärras inte mycket och patienten kan leva med sin kärlkramp i många år utan att det uppstår några komplikationer. Men kärlkramp är också ett tillstånd som kan få allvarliga följder, eftersom det kan vara en föregångare till hjärtinfarkt, störningar i hjärtats rytm och hjärtstillestånd.

Diagnosen kan i de flesta fall ställas med stor säkerhet av allmänläkaren med hjälp av en typisk sjukdomsbild. Undersökning, blodprover och EKG kan hjälpa allmänläkaren att avgöra om hjärtat har skador och hitta eventuella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Blodprover för utredning av eventuell diabetes eller mätning av kolesterolvärdet i blodet ingår i denna utredning.

För att fastställa hur allvarlig kärlkrampen är behöver man ofta få remiss till en hjärtspecialist för vidare utredning. I första hand är det aktuellt att göra ett arbetsprov och eventuellt en ultraljudsundersökning av hjärtat, en så kallad ekokardiografi. Om förändringar påträffas kan det föranleda ytterligare utredningar och eventuell behandling – främst i form av hjärtkateterisering.

Annons
Annons

EKG och arbetsprov

EKG är en ofarlig och smärtfri undersökning som görs på alla som misstänks ha någon form av hjärtsjukdom. Under undersökningen registreras de elektriska signalerna i hjärtat. Under normala förhållanden visar EKG:et ett typiskt mönster. Avvikelser från detta mönster kan vara tecken på sjukdom eller skada i hjärtat. Dessutom ger EKG-undersökningen information om hjärtrytmen och om hjärtat är överbelastat (förstorat). De flesta primärvårdsmottagningar har utrustning för EKG-undersökningar.

Vid kärlkramp är ett vanligt EKG oftast normalt i vila, det vill säga utan kärlkrampssmärtor. Däremot kan EKG:et visa typiska förändringar om det registreras medan du anstränger dig (arbetsprov). Men en sådan undersökning fångar inte upp alla fall. Vid stark misstanke om kärlkramp, men där även ett vanligt arbetsprov är normalt, kan ytterligare funktionstester göras innan det är dags för en kranskärlsröntgen. Arbetsprov utförs av hjärtspecialister och invärtesläkare, både på vårdcentraler och sjukhus.

Ett onormalt arbetsprov kan ge information om hur allvarlig kärlkrampen är och den informationen är användbar för den fortsatta utredningen.

Annons
Annons

Ekokardiografi

Ultraljudsundersökning av hjärtat kan vara nödvändigt för att fastställa om det finns en underliggande sjukdom i hjärtat eller om det finns skador på hjärtat efter tidigare hjärtinfarkt. Vissa hjärtinfarkter är nämligen "tysta", de förlöper helt utan symtom.

Utredning på sjukhus

Om du blir inlagd eller remitterad till sjukhus för utredning i samband med ett kraftigt kärlkrampsanfall kommer förmodligen även en del andra undersökningar att utföras.

Blodprover

Det finns inget blodprov som kan avslöja kärlkramp med säkerhet, men blodprover används för att påvisa eller utesluta hjärtinfarkt.

Myokardscintigrafi

Denna undersökning kan inte utföras vid alla sjukhus. Undersökningen kan vara aktuell vid tvetydiga fynd på ett vanligt arbetsprov. Scintigrafi av hjärtat är en ofarlig isotopundersökning av hjärtat, där en liten dos radioaktivt ämne injicieras i blodet. Undersökningen utförs med hjälp av datateknik som tar fram snittbilder av hjärtat, så kallad datortomografi.

Kranskärlsröntgen

Detta är den noggrannaste undersökningen av hjärtmuskelns blodkärl (kranskärlen eller koronarartärerna på fackspråk). Undersökningen innebär att en tunn plastkateter förs in i pulsådern i ljumsken eller handleden, därefter vidare upp i hjärtat och ut i kranskärlen. Kontrastvätska sprutas ut i koronarartärerna samtidigt som man tar bilder. Läkaren kan då påvisa och hitta eventuella förträngningar i kärlen. Om förträngningarna kan behandlas genom att utvidga blodkärlen görs det i samband med undersökningen, en så kallad PCI, ballongvidgning.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons