Kärlkramp, symtom


Uppdaterad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Hur yttrar sig tillståndet?

Kärlkramp eller angina pectoris är smärtor i bröstet som orsakas av syrebrist i delar av hjärtmuskeln. Syrebristen beror på fettinlagringar på insidan av kranskärlen som har lett till att kärlen blivit trånga och därmed ger minskat blodflöde till delar av hjärtat. Smärtorna uppträder vanligtvis vid fysisk ansträngning och försvinner vid vila. Om förändringarna är små kan det hända att smärtan endast känns vid mycket hård belastning. Om förändringarna i blodkärlen är uttalade kan även liten fysisk aktivitet leda till smärtor.

Som regel känns kärlkramp som ett tryckande obehag eller smärta mitt i bröstet. Obehagen kan vara allt från lindriga till kraftiga. Andra beskriver obehagen som brännande, eller som om en tung vikt placerats på bröstkorgen. Det är inte ovanligt, men heller inte någon regel, att obehagen strålar ut i axel och arm (särskilt på vänster sida) eller till nacken. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra varifrån smärtan kommer och vissa kan uppleva det som om smärtan kommer från övre delen av magen, ryggen eller käken.

Andra symtom som kan förekomma vid kärlkrampsanfall är andnöd, yrsel och svimningstendens, svettningar, eventuellt kallsvettning och illamående. Vissa får snabb och ibland oregelbunden puls/hjärtslag. Huden kan bli blek och det är inte ovanligt med ångest eller nervositet.

Annons
Annons

Hur ska jag hantera dessa symtom?

Tidig behandling

Symtomen vid kärkramp liknar i stor utsträckning symtomen vid hjärtinfarkt. Ett kärlkrampsanfall varar som regel i några få minuter, i motsats till infarktsmärtor som kan fortsätta i timmar. Vanligtvis är infarktsmärtorna också något starkare än kärlkrampssmärtorna. Kärlkrampssmärtor lindras också om du tar nitroglycerin i den akuta fasen av anfallet (tabletter eller munspray). Om detta är den första episoden med denna slags smärta eller om smärtan inte ger med sig, eller är av en annan karaktär än tidigare, bör du så snabbt som möjligt kontakta sjukvårdspersonal för att få ditt tillstånd utvärderat.

Om nitroglycerin inte har förväntad effekt och du fortfarande har smärta eller obehag i bröstet efter fem minuter bör du ta en extra dos nitroglycerin. Om inte heller detta hjälper efter fem minuter bör du ringa 112. Ifall detta faktiskt är en hjärtinfarkt kan det nämligen vara helt avgörande med snabb behandling för att begränsa skadan på hjärtat.

Välkända besvär?

Hos personer som haft kärlkramp tidigare och som upplever nya anfall av samma typ är det kanske inte nödvändigt att ta kontakt med vårdpersonal. Men om besvären inte avtar inom några minuter i vila och om två doser nitroglycerin inte har effekt, bör du snarast söka hjälp.

Annons
Annons

Kan jag vara fysiskt aktiv?

Om du uppfattar besvären som ett kärlkrampsanfall bör du avstå från aktivitet tills anfallet har gått över. Anfall utlöses ofta av att hjärtat har behövt arbeta hårdare än vanligt. Kroppslig ansträngning eller uttalad psykisk påfrestning kan utlösa kärlkrampssmärtor.

När du inte har anfall bör du vara aktiv och träna. Så länge aktiviteterna inte utlöser smärta kommer de att hjälpa dig att hålla ditt hjärta i så god form som möjligt. Detta innebär att hjärtat på sikt kanske kan tåla lite större belastningar innan kärlkrampssmärtorna ger sig tillkänna, eller att åderförfettningen i hjärtat i alla fall bromsas.

När bör jag kontakta läkare?

Om du har stabil kärlkramp är det vanligt att ha med sig nitroglycerin (tabletter eller munspray) och använda detta vid smärta, eller före ansträngning som brukar ge smärta. Vid akuta anfall bör du avbryta aktiviteten och ta nitroglycerin. Ta medicinen igen om den inte har hjälpt efter fem minuter. Om inte heller den andra dosen lindrar smärtan bör du ringa 112.

Om du allt oftare behöver ta nitroglycerin eller du märker att det behövs mindre ansträngning för att utlösa smärta är detta tecken på att sjukdomen kan ha förvärrats. I sådana fall rekommenderas att du tar kontakt med din läkare för att diskutera ändringar av medicineringen eller remiss till utredning på sjukhus.

Det är inte ovanligt att man blir inlagd på sjukhus vid förvärrad kärlkramp. Ofta är det nödvändigt med en ny utredning med röntgenundersökning av kranskärlen och eventuell ballongvidgning av trånga partier. Det kan även bli aktuellt med operation för att lägga in en så kallad bypass förbi de trånga partierna. Men ofta kan sjukdomen stabiliseras enbart med hjälp av intensivare läkemedelsbehandling.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons