Kärlkramp, orsaker


Uppdaterad den: 2013-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Orsak

Hjärta med kärlkramp

Kärlkramp innebär att det gör ont i vävnaden i kroppen på grund av dålig blodförsörjning. Detta kan gälla all vävnad i kroppen. Man pratar ofta om kärlkramp som bröstsmärtor, men det är med andra ord inte helt korrekt. Den korrekta benämningen är angina pectoris – smärtor på grund av dålig blodförsörjning till hjärtat via kranskärlen, de blodkärl som försörjer själva hjärtmuskeln med blod.

Den vanligaste orsaken till att hjärtat inte får tillräckligt med blod är åderförfettning. På medicinskt fackspråk kallas detta ateroskleros. Vanligtvis orsakas ateroskleros av fettavlagringar och inflammation i kärlväggen. Sådana fettavlagringar i blodkärlen kallas ofta plack och de kan hindra blodflödet i kärlen helt eller delvis. Forskning har visat att rökning, högt kolesterolinnehåll i blodet, diabetes och högt blodtryck är några faktorer som kan bidra till att man utvecklar åderförfettning.

En annan möjlig orsak till så kallad instabil kärlkramp är kramp(spasm) i blodkärlen som försörjer hjärtmuskeln. När detta sker blir blodflödet genom dessa blodkärl så pass reducerat att hjärtat inte får tillräckligt med syre och näring, och därför uppstår kärlkrampssmärtor. Om detta är förklaringen på dina bröstsmärtor kallas tillståndet ofta för spasmangina eller prinzmetal angina pectoris. Denna variant kan ge bröstsmärtor i vila utan att det finns någon uppenbar utlösande orsak.

Annons
Annons

Vilka faktorer utlöser kärlkrampssmärtor från hjärtat?

Om du har anlag för kärlkramp är det vissa faktorer som i vissa situationer kan utlösa smärtorna. Däribland ingår fysisk ansträngning eller träning, känslomässig stress eller att utsättas för stark kyla. Alla dessa faktorer medför ökad belastning på hjärtat. Det måste arbeta hårdare och behöver därför ökad energitillförsel (bland annat syre) – med andra ord ökad blodtillförsel. Eftersom blodförsörjningen är något nedsatt på grund av trånga blodkärl blir syretillförseln för liten och hjärtat signalerar detta i form av bröstsmärtor.

En annan mekanism som kan utlösa kärlkrampssmärtor är om ditt blod innehåller mindre syre än vanligt. Rökning eller vistelse i syrefattig luft på hög höjd kan skapa denna situation. Därför bör du undvika detta.

De bakomliggande orsakerna som ökar risken att utveckla förträngda blodkärl och kärlkramp är flera, men några av dem kan du själv påverka:

Annons
Annons
  • Högt blodtryck, högt kolesterol och diabetes är tillstånd som kan förbättras genom en mer aktiv livsstil och kost som innehåller mindre fett.
  • Rökning har en rad ohälsosamma effekter. Risken att blodkärlen ska bli förträngda ökar och syrehalten i blodet minskar. Dessutom leder nikotinet i röken också till att belastningen på hjärtat ökar.
  • Dåligt med motion ger större risk för åderförfettning och regelbunden motion är mycket viktigt. Motion i form av en rask promenad i 30 minuter, 3–5 gånger i veckan, minskar risken att utveckla eller förvärra åderförfettning i kranskärlen. Kom ihåg att all slags motion är bättre än ingen motion!
  • Stimulerande droger som kokain och amfetamin ger också ökad belastning på hjärtat och är därför också skadliga (förutom att de har en rad andra skadliga effekter).
  • Vissa astmamediciner, bantningsmedel (som sägs öka förbränningen) och vissa slemhinneavsvällande medel kan också påverka hjärtat negativt.
  • De faktorer som är svårare att påverka är kön (män är mer utsatta), ålder (risken för hjärtproblem ökar ju äldre vi blir) och ärftliga faktorer (om nära släktingar har hjärtsjukdomar ökar risken för dig att få det).

Det är aldrig försent att lägga om sina vanor, men ju tidigare du byter till en sundare livsstil – desto mer vinner du på det!


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons