Kärlkramp, indelning


Uppdaterad den: 2013-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Indelning av kärlkramp

Förträngning i blodkärl

Vanligen delar man in kärlkramp (angina pectoris) i typerna stabil kärlkramp och instabil kärlkramp.Det sistnämnda tillståndet är liksom namnet antyder ett mer instabilt tillstånd med ökad risk att utveckla hjärtinfarkt. En patient med instabil kärlkramp bör snarast bli undersökt och behandlas på sjukhus.

Stabil kärlkramp är ett tillstånd man kan leva med i många år. Även om det är obehagligt och kan innebära begränsningar av vardagslivet är risken att utveckla hjärtinfarkt inte så stor, även om den är något förhöjd. För att hantera kärlkrampen och hindra den att blir instabil rekommenderas livsstilsändringar,som hälsosam kost och motion samt vissa läkemedel.

Stabil kärlkramp

De flesta med kärlkramp tillhör lyckligtvis denna grupp och detta är också vad vi vanligtvis menar när vi använder termen kärlkramp i dagligt tal. Tillståndet kännetecknas av att symtomen (smärta/tryck i bröstet, svårt att andas) uppträder i vissa situationer och så regelmässigt att du kan förutsäga att du kommer att få besvär i dessa situationer (vid kallt väder, under fysisk ansträngning). Anfallen varar i mindre än fem minuter och besvären förbättras vanligtvis om du vilar eller tar medicin (i regel nitroglycerin). Om vila och nitroglycerin inte får besvären att gå över bör du tillkalla hjälp.

Annons
Annons

Instabil kärlkramp

Detta är ett allvarligare tillstånd som innebär att man inte har kontroll över hjärtsjukdomen. Därför bör de flesta med instabila symtom hänvisas till eller läggas in på sjukhus för att om möjligt undvika att utveckla hjärtinfarkt.

Symtomen vid instabil kärlkramp är samma som vid stabil, men det typiska är att besvären blir svårare, kommer oftare och varar längre än vanligt. Om det är första gången du har kärlkrampssmärtor, eller om smärtorna blir oförutsägbara och kommer även vid vila eller om nitroglycerin inte har någon effekt bör du så snabbt som möjligt kontakta sjukvårdspersonal. Det behöver inte vara allvarligt, men en sådan symtombild tyder på att du bör undersökas noga.

Tecken på att stabil kärlkramp har blivit instabil

  • Kärlkrampsbesvären förändras.
  • Du vaknar på natten av kärlkramp.
  • Kärlkrampen blir smärtsammare än tidigare.
  • Episoderna med obehag/smärta i bröstet kommer oftare och efter lättare ansträngning än vanligt.
  • Smärtan varar längre än vanligt.
  • Du behöver ta mer nitroglycerin än du är van för att kärlkrampen ska ge med sig, eller smärtan försvinner inte trots att du tar nitroglycerin.

Annons
Annons
Annons