Kärlkramp (angina pectoris) – när bör jag söka hjälp?


Uppdaterad den: 2013-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Nya bröstsmärtor

Om du upplever bröstsmärtor som du tror utgår från hjärtat bör du snabbt kontakta vårdpersonal för att få detta undersökt. Redan på telefon kan utbildad personal göra bra bedömningar och ge råd om vad du bör göra – och om de bedömer att det är nödvändigt kan de se till att du blir hämtad av ambulans. Vid måttliga besvär kan du ringa din husläkare eller akutmottagningen. Vid kraftiga bröstsmärtor, illamående och obehag bör du ringa 112.

Om du upplever besvär eller smärta som känns främmande kan det vara tryggare att ringa ett telefonsamtal för mycket än att vänta på att besvären ska gå över. Om det skulle visa sig att det är en hjärtinfarkt är det mycket viktigt att använda tiden rätt. Med tidig behandling kan skadorna av infarkten begränsas åtskilligt. Vänta därför inte på att läkaren ska ringa tillbaka från sin mottagning, utan ring hellre 112. Om operatören på SOS Alarm inte bedömer situationen som allvarlig kan du bli hänvisad till jourhavande läkare eller läkarmottagning.

Ambulanspersonalen är också utbildad för att behandla såväl kärlkrampsanfall som hjärtinfarkt och kommer snabbt kunna ge dig bra behandling om det behövs.

Annons
Annons

Jag har redan kärlkramp (angina pectoris)

Om du har haft kärlkramp ett tag och anfallet med bröstsmärtor liknar de du haft tidigare behöver du förmodligen inte söka hjälp. I sådana fall följer du de råd som har fungerat tidigare. Dessa råd innebär att ta det lugnt, om möjligt avbryta den aktivitet som utlöste anfallet och ta nitroglycerin.

Kontakta sjukvårdspersonal om du upplever att smärtan/obehagen är annorlunda eller kanske kraftigare än vad du är van vid. Till exempel

  • om mindre ansträngning behövs för att utlösa anfall.
  • om anfallet kommer vid vila.
  • om vila inte hjälper.
  • om nitroglycerin inte hjälper.

Bättre att vara på den säkra sidan...

Om du någon gång är osäker på vad du ska göra bör du alltid kontakta sjukvårdspersonal. Det är för sådana tillfällen vi har nödnumret 112 – det är inte bara till för olyckor och skador! Om du upplever besvär som du tror kommer från hjärtat bör du inte själv köra till sjukhuset eller läkare. Ring hellre 112 så att du kan bli hämtad med ambulans. Om du kör själv utsätter du inte bara dig själv för fara, utan även alla i trafiken omkring dig.

Annons
Annons

Om du inte har kärlkramp men själv tror att du riskerar att utveckla det bör du besöka din husläkare för att ta reda på om du är i riskzonen. Tillsammans kan ni bestämma vad som eventuellt bör göras för att förebygga att du drabbas av sjukdomen.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons