Hypertyreos (hög ämnesomsättning)

Hypertyreos uppstår när sköldkörteln överproducerar ämnesomsättningshormonerna, tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Hög ämnesomsättning ger en rad olika symptom, typiskt oro, hjärtklappning, viktnedgång, svettningar och darrningar.


Uppdaterad den: 2016-06-16
Författare: Charlotte Höybye, specialist i intern medicin och endokrinologi, överläkare och docent Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Karolinska universitetssjukhuset

Annons

Hypertyreos förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos kvinnor och ovanlig hos barn. Autoimmun hypertyreos, det vill säga att immunsystemet bildar antikroppar mot celler i sköldkörteln, kan finnas hos flera i en släkt. Ibland startar sjukdomen efter svår stress, men oftast hittar man inte vad som utlöst sjukdomen.

Vanligaste orsakerna till hypertyreos

Diffus toxisk struma, som också kallas Graves sjukdom eller ibland Basedows sjukdom, är en  autoimmun sjukdom. Sköldkörteln kan vara förstorat och  det kan finnas risk för  ögonproblem, från lätt irritation och torrhetskänsla till mera uttalade symptom med svullnad kring ögonen, utstående ögon (exofthalmus) och eventuellt dubbelseende.


Toxisk multinodös struma. Vid denna form, som också kallas knölstruma, är sköldkörteln ofta ojämn och knölig med flera områden som bildar för mycket hormon.

Annons
Annons

Toxisk adenom Vid denna form orsakas hypertyreosen av att en knöl (adenom) bildar för mycket hormon, medan övriga delar av sköldkörteln är hämmade.

Subakut tyreoidit. Orsakas av en inflammation i sköldkörteln och kan medföre ett övergående högt utsläpp av sköldkörtelhormon.  Vid subakut tyreoidit förekommer även smärtor på halsens framsida och feber.

När kan man misstänka hypertyreos?

Typiska symptom på hypertyreos:

 • Nervositet, oro, rastlöshet           
 • Sömnsvårigheter
 • Skakningar eller darrningar
 • Hjärtklappning, snabb regelbunden puls eller snabb oregelbunden puls (förmaksflimmer)
 • Värmekänsla och svettningar
 • Varm och fuktig hud
 • Viktminskning 
 • Uttalad trötthetskänsla
 • Muskelsmärtor och muskeltrötthet
 • Lös avföring 
 • Menstruationsrubbningar

Hos äldre kan symptomen vara oklare och diffusa, som t.ex. oro och sömnsvårigheter, viktnedgång, eller förmaksflimmer.

Annons
Annons

Hur ställer läkaren diagnosen?

Diagnosen ställs genom att mäta koncentrationen av T3, T4 och thyroideastimulerande hormon (TSH) i ett blodprov. TSH bildas i hypofysen och reglerar koncentrationen av T3 och T4. Vid hypertyreos är T3 och T4 höga medan TSH är mycket lågt. Som tillägg analyseras vanligtvis antikroppen TRAK, för att kunna fastställa orsaken till hypertyreosen. Ibland kan ytterligare undersökningar av sköldkörteln behövas så som ultraljudsundersökning, scintigrafi och upptagsmätning av jod.

Behandling av hypertyreos

Behandling med betablockerare har en bra symptomlindrande effekt på hjärtklappning och darrningar, och kan tas tills hypertyreosen är under kontroll.

Det finns tre olika behandlingssätt: tablettbehandling, kirurgisk behandling och radiojodbehandling.

Tablettbehandling:

Det finns två olika tabletter, Thacapzol och Tiotil (thyreostatika), som hämmar tillverkningen av sköldkörtelhormon. Tabletterna kan ges ensamt eller i kombination med T4 (Levaxin eller Euthyrox). Behandlingstiden är individuell, och beroende av orsaken till hypertyreosen.  Vid Graves sjukdom  avslutas behandlingen efter cirka 18 månader, och på grund av risk för återfall fortsätter man ofta kontrollera sköldkörtelfunktionen regelbundet en tid efter avslutat behandling.

Operation:

Innan operationen ges ofta förbehandling med Thacapzol eller Tiotil. Vid operationen tas merparten eller hela sköldkörteln bort. Efter operationen blir de flesta av med sin sjukdom, men behandling med T4 kan behövas för att säkra en normal nivå av sköldkörtelhormon.

Radioaktivt jod:

Radioaktiv jod är en enkel, säker och skonsam behandling. Radioaktivt jod ger en begränsat stålning och tas endast upp i sköldkörteln. Behandlingen genomförs utan inläggning på sjukhus, och består i att man dricker ett glas vatten tillsatt av radioaktivt jod. T4 och T3 sjunker  under de följande veckorna eller månaderna, men de flesta, som får denna behandling, behöver livslång behandling med T4.

Övrigt

Vid uttalade ögonbesvär kan man behöva undersökas och behandlas av ögonläkare.

Under behandling med tyreostatika är de vanligaste biverkningar klåda och utslag. Dessa symptom försvinner när man slutar med behandlingen och man behöver inte få samma symptom om man byter till det andra preparatet.

En ovanlig men mycket allvarlig biverkan til tyreostatika är att de kan påverka kroppens förmåga att bilda vita blodkroppar, vilka är nödvändiga för att bekämpa infektion. Vid behandling med tyreostatika är det därför viktigt att avbryta behandlingen om man får feber, ont i halsen eller symptom på infektion. Man skall också så snabbt som möjligt söka vårdinrättning för att kontrollera sina vita blodkropper för att se om kroppen svarar normalt på en eventuell infektion.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om tyreotoxicos/hypertyreos på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för tyreotoxicos/hypertyreos »

Annons
Annons