Acetylsalicylsyra vid hjärt-kärlsjukdom


Uppdaterad den: 2013-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Låg dos av acetylsalicylsyra som förebyggande behandling mot hjärt-kärlsjukdom?

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Acetylsalicylsyra och hjärt-kärlsjukdom

Acetylsalicylsyra har använts som läkemedel i över 100 år. På marknaden finns en mängd olika handelsnamn med substansen. Traditionellt har det använts som febernedsättande och smärtstillande medel. Det kan också dämpa inflammationer och har till exempel använts flitigt vid behandling av reumatoid artrit. Efter hand har det även använts vid behandling av hjärt-kärlsjukdomar tack vare att det motverkar åderförfettning, ateroskleros.

Acetylsalicylsyra har i vetenskapliga studier visat sig ha en skyddande verkan för patienter som har kärlkramp (angina pectoris), eller som har haft hjärtinfarkt och blodpropp (trombos) i hjärnan. På fackspråk kallas sådan behandling sekundärprevention. Sekundär syftar på att detta är behandling som ges efter att man har fått en aterosklerotisk sjukdom i hjärtat eller hjärnan, alltså en behandling som ges sekundärt till sjukdomen. Målet med denna behandling är att hindra att patienten drabbas av en ny kranskärlshändelse eller stroke.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Primärförebyggande behandling innebär behandling av friska personer för att hindra att de utvecklar en sjukdom. Nyttan av primärförebyggande behandling med acetylsalicylsyra mot hjärt-kärlsjukdomar är omdiskuterad.

Primärförebyggande behandling med acetylsalicylsyra?

Kan salicylater skydda friska personer mot att få sin första hjärtinfarkt eller stroke? Äldre studier har antytt att acetylsalicylsyra kan hjälpa. En studie av 22 000 friska amerikanska läkare visade en viss skyddande effekt, men lika många fick biverkningar i form av magsår och hjärnblödning.

Nyare studier har genomförts med lägre doser acetylsalicylsyra bland personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Med riskfaktorer menas bland annat ärftlig predisposition, högt blodtryck, högt kolesterolvärde, rökning, diabetes. Dessa studier slår fast att primärförebyggande behandling av friska individer är onödig, eftersom nyttoeffekten är minimal. Hos individer med minst en riskfaktor kan primärförebyggande behandling vara bra, men den totala vinsten är liten även här. Det är samtidigt viktigt att patientens blodtryck är normalt, eftersom kombinationen acetylsalicylsyra och högt blodtryck ökar risken för hjärnblödning.

Annons
Annons

I en sammanfattande studie (med totalt 55 000 studerade personer) drogs slutsatsen att salicylater har en viss skyddande effekt och att fördelarna, särskilt bland personer med ökad risk för hjärtinfarkt, troligtvis uppväger nackdelarna med behandlingen. En stor studie som genomfördes 2005 av nära 40 000 kvinnor visade ingen förebyggande effekt mot hjärtinfarkt, men möjligen en viss skyddande effekt mot stroke.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Slutsats

Sekundärt förebyggande

Nyttan av acetylsalicylsyra som förebyggande medel är väldokumenterad vid kända hjärt-kärlsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke som beror på blodpropp (trombos).

Primärförebyggande

Det är osäkert om nyttan av acetylsalicylsyra som förebyggande läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom uppväger nackdelarna med sådan behandling hos friska människor. Däremot kan behandlingen ge en måttlig vinst hos personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Lars 2021-04-23 13:43 (6 månader sen)

    Manesyl koffeim brus eller Treo är en bastablett för mej. Inte Treo comp. Piggavr upp förstärker andra läkemedelnmot all sorts värk 77 nu Får ta ehd till Thailand som väl har förstörda magar av alla kryddor.

  • Avatar Tidigare användare 2019-04-13 20:15 (3 år sen)

    Så vitt jag förstår är det endast a-salicylsyra som "rensar" kärlen. Det gör inte waran eller stattiner. Jag tror att man tar alldeles för stor hänsyn till eventuella bieffekter. I mitt fall fick jag till sist en bra läkare som gick emot strömmen och ordinerade a-sylicylsyra och waran. Waran förhindrar ny blodpropp. A-salicylsyra BOTAR kärlproblemen. Detta var för 12 år sen efter min hjärtinfarkt. Jag är nu 78 år och har mycket bra hälsa (enligt årlig kontroll vid Landvetter sjukstuga, Dr Höfer). Går 10 km på två timmar.
    Sven