Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Acetylsalicylsyra vid hjärt-kärlsjukdom


Uppdaterad den: 2013-02-11

Annons

Acetylsalicylsyra och hjärt-kärlsjukdom

Acetylsalicylsyra har använts som läkemedel i över 100 år. På marknaden finns en mängd olika handelsnamn med substansen. Traditionellt har det använts som febernedsättande och smärtstillande medel. Det kan också dämpa inflammationer och har till exempel använts flitigt vid behandling av reumatoid artrit. Efter hand har det även använts vid behandling av hjärt-kärlsjukdomar tack vare att det motverkar åderförfettning, ateroskleros.

Acetylsalicylsyra har i vetenskapliga studier visat sig ha en skyddande verkan för patienter som har kärlkramp (angina pectoris), eller som har haft hjärtinfarkt och blodpropp (trombos) i hjärnan. På fackspråk kallas sådan behandling sekundärprevention. Sekundär syftar på att detta är behandling som ges efter att man har fått en aterosklerotisk sjukdom i hjärtat eller hjärnan, alltså en behandling som ges sekundärt till sjukdomen. Målet med denna behandling är att hindra att patienten drabbas av en ny kranskärlshändelse eller stroke.

Primärförebyggande behandling innebär behandling av friska personer för att hindra att de utvecklar en sjukdom. Nyttan av primärförebyggande behandling med acetylsalicylsyra mot hjärt-kärlsjukdomar är omdiskuterad.

Annons
Annons

Primärförebyggande behandling med acetylsalicylsyra?

Kan salicylater skydda friska personer mot att få sin första hjärtinfarkt eller stroke? Äldre studier har antytt att acetylsalicylsyra kan hjälpa. En studie av 22 000 friska amerikanska läkare visade en viss skyddande effekt, men lika många fick biverkningar i form av magsår och hjärnblödning.

Nyare studier har genomförts med lägre doser acetylsalicylsyra bland personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Med riskfaktorer menas bland annat ärftlig predisposition, högt blodtryck, högt kolesterolvärde, rökning, diabetes. Dessa studier slår fast att primärförebyggande behandling av friska individer är onödig, eftersom nyttoeffekten är minimal. Hos individer med minst en riskfaktor kan primärförebyggande behandling vara bra, men den totala vinsten är liten även här. Det är samtidigt viktigt att patientens blodtryck är normalt, eftersom kombinationen acetylsalicylsyra och högt blodtryck ökar risken för hjärnblödning.

I en sammanfattande studie (med totalt 55 000 studerade personer) drogs slutsatsen att salicylater har en viss skyddande effekt och att fördelarna, särskilt bland personer med ökad risk för hjärtinfarkt, troligtvis uppväger nackdelarna med behandlingen. En stor studie som genomfördes 2005 av nära 40 000 kvinnor visade ingen förebyggande effekt mot hjärtinfarkt, men möjligen en viss skyddande effekt mot stroke.

Slutsats

Sekundärt förebyggande

Nyttan av acetylsalicylsyra som förebyggande medel är väldokumenterad vid kända hjärt-kärlsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke som beror på blodpropp (trombos).

Annons
Annons

Primärförebyggande

Det är osäkert om nyttan av acetylsalicylsyra som förebyggande läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom uppväger nackdelarna med sådan behandling hos friska människor. Däremot kan behandlingen ge en måttlig vinst hos personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.