Vanlig komplikation efter hjärtkirurgi upptäcks sällan

Hos äldre patienter som genomgått en hjärtoperation är det vanligt att drabbas av förvirringstillstånd, delirium. Men tillståndet upptäcks sällan, vilket leder till längre vårdtider. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-09-26
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I sin avhandling visar Nina Smulter, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperatv vetenskap vid Umeå universitet, att 55 procent av alla hjärtopererade drabbas av delirium. Orsakerna till komplikationen visade sig vara faktorer både före, under och strax efter operationen.

– I framtida riktlinjer i vården måste hänsyn tas till både bakomliggande och utlösande faktorerna för att förhindra delirium efter hjärtkirurgi, säger Nina Smulter och lyfter flera sådana faktorer i sin avhandling.

Exempel på bakomliggande faktorer är hög ålder och diabetes. Under själva operationen är vätsketillförsel en bidragande faktor till delirium, samt en längre tid med låg syremättnad i blodet under körning med hjärt-lungmaskin. På intensivvårdsavdelningen visade det sig att en ökad respiratortid, förhöjd kroppstemperatur och förhöjd natriumkoncentration i blodet ökar risken att drabbas av delirium.

Annons
Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Bristande rutiner vid hjärtkirurgi

Patienter som drabbas av förvirringstillstånd har en längre vårdtid på intensivvårdsavdelningen, jämfört med patienter utan detta symtom. Något som resulterar i ökade vårdkostnader. Detta var oberoende av hjärtkirurgiskt ingrepp.

Tidigare forskning visar att vårdpersonal har svårt att upptäcka delirium. Anledningen torde vara att tillgängliga skattningsskalor oftast är framtagna för forskningsändamål samt är tidskrävande och svåra att använda i den kliniska vardagen. Det har även identifierats brister i hur delirium dokumenteras, både i slutanteckningar och i den kliniska databasen för kvalitetskontroll.

– Slutanteckningarna är ofta den enda form av kommunikation mellan avdelningar och andra sjukhus. Att inte rapportera en patientens episod av delirium kan innebära att patienten inte får rätt behandling i nästa skede, säger Nina Smulter i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Mer om avhandlingen:

 • Baseras på studier med två patientgrupper som hjärtopererats vid thoraxkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
 • Den första gruppen omfattar 142 patienter över 70 år som opererades 2009. Deras tillstånd skattades före och efter operationen.
 • Riskfaktorer analyserades samt skattningsinstrument och dokumentationen av delirium utvärderades.
 • Den andra gruppen inkluderade 1 879 patienter i olika åldrar som opererades mellan 2014 och 2017.
 • Data ur den kliniska databasen värderades mot vårddygnskostnader och ställdes i relation till delirium.

Källa: Umeå universitet

  Källor

 • Umeå universitet - https://www.umu.se/nyheter/delirium-efter-hjartkirurgi-ger-okade-vardkostnader_6922591/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Christina 2020-08-24 10:49 (11 månader sen)

  Intresserad av artiklar alternativ studier om hur hjärnan påverkas efter hjärtoperation med hjärtlungmaskin.
  Egen erfarenhet efter klaffoperation, i dec 2019 som har förändrat mitt liv till det bättre förstås, men har kvarstående symtom inom det kognitiva m m. Därför önskar jag få läsa denna artikel