Tummen upp för antidot och SGLT-hämmare

EMA ger nu tummen upp till det första motmedlet för klassen faktor Xa-hämmare. Nya behandlingar vid typ 1-diabetes och svår astma får också positiva utlåtanden, rapporterar Dagens Medicin. 


Publicerad den: 2019-03-04
Författare: Veronica Alvarez, Redaktör

Tummen upp för antidot och SGLT-hämmare
Annons

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar nu ett godkännande av andexanet alfa (Ondexxya), skriver Dagens Medicin. Antidoten är det första motmedlet mot direktverkande antikoagulantia i klassen faktor Xa-hämmare, eftersom den kan häva den blodförtunnande effekten av apixaban (Eliquis) och rivaroxaban (Xarelto).

EMA:s rekommendation gäller vuxna patienter som drabbats av stora blödningar till följd av behandling med någon av de två blodförtunnande läkemedlen.  

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Tumme upp för SGLT1/SGLT2-hämmare

Läkemedelsmyndigheten ger också tummen upp för sotagliflozin (Zynquista) som tillägg till insulin vid typ 1-diabetes. Det rekommenderas som tilläggsbehandling för patienter med ett BMI över 27, och för de som inte når tillräcklig blodglukoskontroll med enbart insulin.

Läkemedlet är en SGLT1/SGLT2-hämmare som sänker glukos­halten i blodet och fungerar genom att öka utsöndringen av glukos via urinen och hämmar tarmens absorption av glukos.  

Annons
Annons

Positiv till antikropp mot astma

Även inom astma kommer en rekommendation gällande antikroppen dupilumab (Dupixent) som tilläggsbehandling vid svår astma. Det ges som injektion varannan vecka och hämmar inflammation i luftrören genom att binda till interleukinerna IL4 och IL13, signalämnen som spelar en central roll vid inflammation. Rekommendationen gäller patienter över 12 år.

I maj förra året visade en studie att behandling med dupilumab ledde till färre försämringsperioder än de med placebo. En svensk expert pekade då på att en utmaning kan bli frågan om vilka patienter som ska komma i fråga för terapin. 
För att rekommendationerna ska resultera i ett marknadsföringstillstånd måste de först klubbas igenom av EU-kommissionen. I nuläget är dupilumab godkänt för att behandla vuxna med måttlig till svår atopiskt eksem.  

Annons
Annons

 

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/03/01/tumme-upp-for-antidot-och-sglt-hammare/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu