Stent och kirurgi lika bra

Annons

Förträngning i halspulsådern kan leda till att blodproppar förs till hjärnan och orsakar stroke. Genom att behandla sådana större förträngningar är ett sätt att förebygga stroke. Detta kan göras på två sätt, antingen behandlas förträngningen genom endarterektomi, som innebär att kirurgen öppnar kärlet för att rensa det från förkalkningar. Den andra metoden är att sätta in en kärlvidgande stent i det förträngda kärlet.

Tidigare studier har ställt dessa två behandlingsmetoder mot varandra, och nu har National Institutes of Health i USA bekostat en studie för att jämföra ingreppen. Och till skillnad från en del tidigare studier pekar denna studie på att metoderna är likvärdiga.

Annons
Annons

Drygt 2 500 patienter deltog i studien, som randomiserades antingen till den ena eller den andra av ingreppen. Patienterna följdes upp i median två och ett halvt år. Det primära effektmåttet var tidig stroke, hjärtinfarkt och död oavsett orsak och senare stroke. Detta drabbade 7,2 procent av dem som blivit stentade och 6,8 procent av dem som fått sina kärl rensade. Men skillnaderna var inte signifikanta.

Risken för återkommande stroke var låg i båda grupperna, 2 procent vid stentning och 2,4 procent vid endarterektomi. Av det drar studieförfattarna slutsatsen att båda metoderna är effektiva och välfungerande.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons