Minnesproblem vanligt efter hjärtsjukdom

Hälften av alla som överlevt ett hjärtstopp får problem med mentala förmågor som minne och uppmärksamhet. Men svårigheterna verkar inte bero på att hjärnan drabbats av syrebrist i samband med hjärtstoppet. Snarare tror forskarna att det är riskfaktorerna bakom hjärtstoppet som är boven i dramat.

Publicerad den: 2015-04-15
Författare: Anna-Cajsa Torkelsson, Redaktör

Annons

Varje år drabbas omkring 10 000 svenskar av hjärtstopp. Runt hälften av de drabbade överlever. I en stor internationell studie, ledd av forskare vid Lunds universitet, testades den kognitiva förmågan hos hjärtstoppsöverlevare. Man jämförde sedan resultaten med en kontrollgrupp med patienter som haft hjärtinfarkt.

– Vi trodde att det skulle vara en klar skillnad mellan grupperna, eftersom hjärtinfarktpatienterna aldrig utsatts för någon syrebrist i hjärnan. Men de hade faktiskt tecken på lindriga hjärnskador i nästan lika hög grad som hjärtstoppspatienterna, säger Tobias Cronberg, docent och överläkare i en artikel på universitetets hemsida.

Resultaten gör att forskarna nu tror att det är de olika riskfaktorer som är gemensamma för olika typer av hjärtpatienter, såsom diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter, som orsakar de kognitiva problemen. I tidigare studier har man visat att alla dessa riskfaktorer även ökar risken för demens.

Annons
Annons

– Slutsatsen blir att om vi ska hjälpa hjärtstoppspatienterna på ett bra sätt ska vi inte bara rädda dem till livet, utan också se till att de tar tag i de här riskfaktorerna genom till exempel bättre kost och mer motion. Annars riskerar de att vara på väg mot demens, menar Tobias Cronberg.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Hans Svensson 2015-04-17 11:23 (5 år sen)

    Boven i dramat heter betablockerare som de flesta hjärtpatienter behandlas med. Betablockerare sänker pulsen och medför minskad syretillförsel med 10-15% vilket innebär att patienterna går omkring med ständig syrebrist = enkel biljett till demensvården då 20-25% av syret förbrukas i hjärnan. Knappast realistiskt att tro att man kan få dessa patienter att öka motionen när orken försvinner p.g.a. syrebristen.
    För mig som lekman, dock med egen erfarenhet, är det obegripligt att läkare och forskare kan tro att man kan begränsa syretillförseln med läkemedel utan att detta får långsiktiga negativa konsekvenser.

  • Avatar Liz 2015-04-19 16:04 (5 år sen)

    Väldigt missledande text. Snacka om att rekommendera andra till att äta sig själv sjuka. Usch!


Annons
Annons
Annons