Inkomst påverkar risk att dö efter hjärtoperation

En ny studie från Karolinska Institutet visar att ju högre inkomst en patient har, desto större är chansen att patienten överlever efter hjärtkirurgi.

erika-sjoo
Publicerad den: 2015-10-21
Författare: Erika Sjöö, Redaktör

Annons

Att familjeinkomst är starkt kopplad till överlevnad efter hjärtoperation i Sverige konstaterar Karolinska Institutet efter att ha gjort en registerstudie där drygt 100 000 patienter ingick. Patienterna genomgick en hjärtoperation någon gång mellan åren 1999 och 2012, samtliga hämtade ur kvalitetsregistret Swedeheart som innehåller information om bland annat inkomst, utbildningsnivå och civilstånd.

Patienterna delades in i grupper som alla baserades på inkomstnivå och bestod av 20 000 patienter. Efter uppföljningsstudiens slut visade det sig att totalt 29 procent av de hjärtopererade patienterna avlidit – bland dem med lägst inkomst hade 43 procent dött jämfört med 14 procent hos dem med höga inkomster.

Forskarna kunde efter att ha tagit hänsyn till flera andra kända riskfaktorer konstatera att risken för död efter hjärtkirurgi var cirka 30 procent lägre i den grupp som hade den höga inkomsten jämfört med den grupp som hade den lägsta disponibla familjeinkomsten.

Annons
Annons

”Inget direkt orsakssamband”

Ulrik Sartipy, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, säger i ett pressmeddelande att man kan se ett starkt samband mellan inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi men att man på grund av studiens upplägg inte kan påstå att det rör sig om ett direkt orsakssamband.

- Det kan finnas andra faktorer som spelar in. Men med rätt åtgärder borde prognosen kunna förbättras hos patienter med lägre inkomster. Svårigheten ligger i att avgöra vad som är rätt åtgärd och kommande studier bör inriktas på att undersöka detta vidare, säger Ulrik Sartipy i pressmeddelandet.

Svagheter med studien

Det är sedan tidigare känt att ålder, kön, njursjukdom, diabetes och annan hjärt- och kärlsjukdom utgör riskfaktorer för ökad dödlighet efter hjärtoperation, något som forskarna tagit hänsyn. Vad forskarna däremot inte tagit i beaktande är faktorer som rökning, kost, fysisk aktivitet eller läkemedelsbehandling – vilket innebär att det finns svagheter i studien.

Annons
Annons

- Dessa faktorer har koppling till socioekonomisk status och kan troligen förklara en del av den bättre överlevnaden i högre inkomstgrupper, men detta behöver undersökas vidare, säger Magnus Dalén, doktorand vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet samt ST-läkare vid thoraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, i pressmeddelandet.

Anledningen till att forskarna inte tagit hänsyn till faktorer som exempelvis rökning beror på att sådan information inte finns tillgänglig på individnivå i studien.

Studien är publicerad i tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons