Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inget samband mellan mättat fett och hjärtsjukdom

Annons

Det verkar inte finnas ett direkt samband mellan intaget av mättat fett och hjärt- och kärlsjukdom, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida. Författarna bakom en stor sammanställning, där resultat från 21 studier med sammanlagt 350 000 personer vägts samman, menar att det framför allt är mängden fleromättat fett och förhållandet mellan mättat och fleromättat fett i kosten som tycks ha betydelse för risken för hjärt- och kärlsjukdom. Därför att det är viktigt att få en bra balans mellan mättat och fleromättat fett i maten.

I studien har 21 framåtblickande kohortstudier vägts samman och totalt ingick nära 350 000 personer. Insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdomar har följts under 5 till 23 år. Och efter en sammanvägning av riskskattningarna i de enskilda studierna har man kommit fram till att det inte fanns något statistiskt samband mellan enbart mättat fett och risken för hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom pekar forskarna på en tidigare studie som visat att ett byte av en del av det mättade fettet mot fleromättat fett till och med är kopplat till en minskad risk för insjuknande. Författarna konstaterar även att interventionsstudier där fleromättat fett ersatt en del av det mättade fettet visat en viss riskminskning.

Annons
Annons

I en kommentar till studien skriver Livsmedelsverket&nbsppå sin hemsida att studierna visar hur viktigt det är att beakta flera kostfaktorer samtidigt när man studerar samband mellan matvanor och hälsa. Eftersom resultaten av de senaste sammanställningarna i vetenskapliga studier pekar på att sammansättningen av fettet är viktigare än mängden, samt att en del av det mättade fettet bör ersättas med fleromättat, skriver Livsmedelsverket att det är väldigt viktigt att prata om helheten i kosten och inte bara om enskilda näringsämnen.

Den nya studien, som publicerades den 13 januari 2010 av American Journal of Clinical Nutrition, är enligt Livsmedelsverket ett värdefullt bidrag till kunskapsunderlaget för den påbörjade översynen av de nordiska näringsrekommendationerna.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons