Hjärtmedicin kopplas till cancerrisk

Annons

Patienter som behandlas med hjärtmedicin, angiotensinreceptorblockerare, löper en något ökad risk för att drabbas av cancersjukdomar. Det framkommer i en ny sammanställning som en grupp amerikanska forskare har sammanställt. Forskarna har analyserat insjuknandet i cancer i flera olika randomiserade studier där angiotensinreceptorblockerare, ARB, har undersökts. Totalt ingick drygt 60 000 patienter från fem olika studier i sammanställningen. Efter fyra års uppföljning hade 7,2 procent av de patienter som lottats till behandling med ARB insjuknat i cancer, jämfört med 6,0 procent i kontrollgruppen.

Syftet och bakgrunden till sammanställningen är att denna typ av läkemedel, som bland annat används mot högt blodtryck och hjärtsvikt, inverkar i biologiska mekanismer som kan påverka cancerutvecklingen. Forskarna, som är verksamma vid Case Western Reserve University School of Medicine i Cleveland, USA, påpekar dock att det aktuella materialet var för litet för att analysera eventuella förhöjda cancerrisker med enskilda läkemedel av typen ARB.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons