De flesta positiva till frågor om levnadsvanor – men inte på webben

Hela 97 procent av de tillfrågade kan tänka sig att svara på frågor om sina levnadsvanor i kontakter med hälso- och sjukvården för att de ska få rätt vård och behandling. Men på frågan om de tycker det är bra att lämna uppgifterna via en webbaserad blankett svarade 64 procent ”nej”. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-12-16
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga många sjukdomar, bland annat 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. De kan också förbättra resultaten av behandlingar vilket gör arbetet att stödja patienter i att börja leva hälsosammare viktigt. Detta beskriver Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Att samtala om levnadsvanorna är en viktig del, och då kan patienter först behöva informera om sina vanor. Detta kan ske i mötet med läkare eller annan vårdpersonal, genom en enkät som fylls i före besöket och skickas med post eller elektroniskt, eller i en blankett i väntrummet på vårdcentralen eller sjukhuset.

För att ta reda på vilka metoder patienterna föredrar har Socialstyrelsen frågat 1 800 personer i åldrarna 18-84 år. Resultaten visar att i stort sett alla, 97 procent, kan tänka sig att dela med sig av informationen i kontakter med hälso- och sjukvården för att de ska få rätt vård och behandling.

– De flesta föredrar att berätta om sina vanor i möte med läkaren, 85 procent tycker att det är ett mycket eller ganska bra sätt. 65 procent tycker att det går bra att lämna informationen till sjuksköterska eller annan vårdpersonal, säger Iréne Nilsson Carlsson, projektledare på Socialstyrelsen.

Annons
Annons

Svara på webbenkät

När det gäller alternativen att ge information före besöket så svarade 59 procent att de kan tänka sig att lämna uppgifterna på en skriftlig blankett som skickas in, medan 36 procent tycker det är bra att lämna uppgifterna via en webbaserad blankett. Bland äldre är skepsisen mest utbredd liksom hos dem med låg utbildning.

– Hälso- och sjukvården är inne i en omfattande digitaliseringsfas. Kartläggningen visar att en snabb övergång till webbaserade lösningar för att lämna dessa uppgifter riskerar att drabba många äldre och lågutbildade. Därför blir det viktigt att individanpassa stödet till patienterna att förbättra sina levnadsvanor, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons