Blodtryckssänkning kan minska risken för dödsfall

En ny stor amerikansk studie visar att patienter som får en mer intensiv blodtryckssänkning än vad som är normalt löper mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och dödsfall. Det här rapporterar Dagens Medicin.

erika-sjoo
Publicerad den: 2015-09-16
Författare: Erika Sjöö, Redaktör

Annons

För fem år sedan startades studien SPRINT, finansierad av den amerikanska myndigheten NIH, där 9 300 blodtryckspatienter delades in i två grupper i syfte att ta reda på fördelar med att sätta upp ett nytt lägre målblodtryck på 120 mm Hg i stället för 140 mm Hg som är det rekommenderade idag.

Studien, som beräknades pågå till 2017, fick avbrytas i förtid eftersom en interimsanalys visade att den mer intensivare blodtryckssänkningen var överlägsen. 

Minskad risk för hjärtinfarkt och stroke

Resultatet visar att de patienter som fått den mer intensivare blodtryckssänkningen löper en tredjedel lägre risk att drabbas av kardiovaskulära händelser så som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke jämfört med den andra gruppen patienter. Studien visar också att risken för dödsfall minskade med nästan en fjärdedel.

Annons
Annons

– Resultaten är välkomna och stärker betydelsen av blodtryckskontroll hos riskindivider, även till låga nivåer, säger Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lund universitet till Dagens Medicin.

”Studien har brister”

Peter M Nilsson är dock tydlig med att resultaten bör tolkas försiktigt eftersom det råder brist på data över absolut riskminskning och förekomst av biverkningar.

– De här fynden gör att olika nationella och internationella rikt­linjer kan behöva uppdateras, men vi måste se hela bilden först. Man bör dock beakta att inga patienter med diabetes eller tidigare stroke var med. Vidare var patientpopulationen mer heterogen än en svensk patientgrupp, bland annat med ett stort inslag etniska minoriteter med ökad risk för till exempel stroke. Inte heller testades en mellannivå av systoliskt målblodtryck av under 130 mm Hg, vilket kunde ha varit önskvärt, säger han till Dagens Medicin.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons