Betalningssystemet styr läkarens beslut om kirurgi

I ett internationellt projekt har forskare analyserat hur kroppspulsåderbråck – ett potentiellt livshotande tillstånd som behandlas med kirurgi – behandlas i elva olika länder. Resultaten visar att sjukvårdssystem och ersättningsmodeller verkar spela lika stor roll som vetenskapliga studier och internationella riktlinjer när beslut om kirurgi ska tas.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-11-28
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Studien visar att sjukvårdssystem och ersättningsmodeller har minst lika stor betydelse för kirurgers beslut om behandling av patienter som vetenskapliga studier och internationella riktlinjer. Både positiva och negativa incitament påverkar klinisk praxis, säger Kevin Mani, docent i kärlkirurgi vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, som är huvudansvarig för studien.

I länder med privat sjukvårdssystem, och där ersättning utgår per genomförd operation (USA, Australien, Tyskland och Schweiz), var kirurger mer benägna att genomföra en förebyggande operation hos patienter med små kroppspulsåderbråck (abdominellt aortaaneurysm).

I länder med allmän hälsoförsäkring och populationsbaserad ersättning för kirurgi (Danmark, Finland, Ungern, Island, Nya Zealand, Norge, Sverige) var läkare mer benägna att följa nuvarande evidensbaserade riktlinjer, och vänta med operation till bråcket hade uppnått en större storlek – minst 5,5 cm hos män och 5,0 cm hos kvinnor. I vissa länder var tillgången till minimalinvasiv kirurgi begränsad på grund av lokala riktlinjer och finansiella begränsningar.

Annons
Annons

Studien, som inkluderar patienter från elva länder på tre kontinenter, publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Circulation.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons