Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Trombolys vid hjärtinfarkt


Uppdaterad den: 2012-11-25

Annons

Trånga kranskärl

Coronar bypass

Hjärtat är en kraftig muskel som pumpar runt blodet i kroppen. För att klara pumpjobbet måste hjärtmuskeln hela tiden ha tillförsel av syre (O2, oxygen) och andra näringsämnen ("bensin till motorn"). Den här tillförseln kommer från blodet via kärl som ligger utanpå hjärtat, kranskärlen. Vi har tre stora kranskärl. De försörjer olika områden av hjärtat med blod. Varje kranskärl delar sig i allt mindre kärl så att hela hjärtmuskeln får god tillförsel av syre och näring.

Angina pectoris (kärlkramp) och hjärtinfarkt

Beroende på vilka riskfaktorer vi har för utveckling av åderförfettning (inklusive ökande ålder) blir våra blodkärl trängre på grund av avlagring av fett och inflammatoriskt material på insidan av kärlväggen. Detta kallas åderförfettning och sker ofta tidigare i kranskärlen jämfört med andra blodkärl i kroppen. Ett trångt parti i kärlet, kranskärls-stenos, kan framför allt vid ansträngning leda till syrebrist i den vävnad som får sin blodtillförsel från det kärlet.
Vid aktivitet och belastning ökar pulsen och hjärtats arbete, och därmed också hjärtmuskelns behov av syre. I en sådan situation kan ett trångt parti i ett kranskärl leda till att muskeln inte får tillräckligt med blod och därmed syre. Den här bristen på syre är orsaken till smärtan som uppkommer vid angina. När pulsen går ner, minskar också syrebehovet, och det trånga blodkärlet klarar att leverera tillräckligt med blod. Därför försvinner också ofta smärtorna när anginapatienten stannar upp.  

Om det vid en kranskärlsförträngning bildas en blodpropp, stängs kranskärlet helt av och detta leder till att muskelvävnaden som får sin näring från det kärlet kommer att dö efter en relativt kort tid. Det uppstår ett dött område i hjärtat, som kallas en hjärtinfarkt. Det är ett livshotande tillstånd som kräver snabb sjukhusvård och noggrann övervakning.

Annons
Annons

Vad är trombolys?

Trombolys betyder att lösa upp en blodpropp, vilket i det här sammanhanget betyder att lösa upp den blodpropp som täppt till kranskärlet och leder till hjärtinfarkt. Vid trombolys används läkemedel som sprutas in via ett blodkärl i kroppen så snart som möjligt efter att symtomen började. Varje avvaktad minut betyder att fler hjärtmuskelceller dör av näringsbrist. Den här metoden kan i bästa fall klara av att öppna kranskärlet innan det har skett en varaktig skada. Om det ändå utvecklas en infarkt har det visat sig att behandlingen leder till att infarkten begränsas i omfattning, med andra ord att hjärtinfarkten och därmed skadan på hjärtat blir mindre.

Trombolys fungerar bäst vidd snabbt agerande; ju snabbare, desto bättre. Allra helst bör behandlingen sättas igång inom minuter efter symtomstart och definitivt inom sex timmar. Om det har gått mer än tolv timmar är det oftast ingen mening med att ge den här behandlingen då hjärtmuskelskadan har hunnit bli definitiv. 

Resultaten vid trombolysbehandling är så goda att den i många år har varit standardbehandling hos alla patienter med en viss typ av hjärtinfarkt. Det har visat sig att ett trångt kranskärl kan öppnas hos cirka 70 % av patienterna som får behandlingen, och det har visat sig att dödligheten i hjärtinfarkt har minskat med 25 % efter att den här behandlingen införts.

Kan alla få den här behandlingen?

Trombolysmedlet verkar överallt i kroppen, och behandlingen kan därför inte användas på personer som tidigare har en blödningstendens, till exempel som har haft en hjärnblödning. Den kan inte heller användas om patienten har genomgått en stor operation eller drabbats av en skada med blödningar de senaste dagarna. Försiktighet krävs även vid högt blodtryck.

Ballongvidgning (PCI) är ett ingrepp som de senaste åren har visat sig att vara mer effektiv än trombolys. PCI innebär att en tunn plastslang förs upp via en pulsåder (i ljumsken eller handleden) till hjärtats kranskärl, kontrastmedel som visar om och var det finns förändringar sprutas in. I direkt anslutning till detta kan sedan det totalt tilltäppta, eller markant förträngda kärlet oftast öppnas upp med hjälp av en ballong och eventuellt ett nät (stent) som hjälper till att hålla kärlet öppet. Denna metod kräver dock att en PCI-enhet finns i närheten av platsen för insjuknande och detta är inte möjligt av geografiska skäl överallt. Trombolys är det bästa alternativet om det av geografiska skäl inte är möjligt att komma till en PCI-enhet. Om trombolys fungerar kan patienten i ett lugnare skede transporteras till närmaste PCI-enhet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.