Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kärlkramp (angina pectoris) – när bör jag söka hjälp?

Smärtor eller obehag i bröstet är för många alarmerande. Om man tror att smärtorna kan komma från hjärtat är det bäst att kontakta sjukvården omedelbart för att bedöma om det kan handla om något allvarligt.

Uppdaterad den: 2019-09-10

Annons

Nya bröstsmärtor

Om man upplever bröstsmärtor som man tror utgår från hjärtat är det bäst att snabbt kontakta vårdpersonal för att få detta undersökt. Redan på telefon (112) kan utbildad personal göra bra bedömningar och ge råd om vad man bör göra – och om de bedömer att det är nödvändigt kan de se till att man blir hämtad av ambulans.

Symtom från hjärtat känns oftast som ett tryckande obehag eller smärta mitt i bröstet. Obehagen kan vara allt från lindriga till kraftiga. Andra beskriver obehagen som brännande, eller som om en tung vikt placerats på bröstkorgen. Det är inte ovanligt, men heller inte någon regel, att obehagen strålar ut i axel och arm inklusive handled och fingrar (särskilt på vänster sida) eller till nacken och käken. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra varifrån smärtan kommer och vissa kan uppleva det som om smärtan kommer från övre delen av magen, ryggen eller käken. Andra symtom som kan förekomma vid kärlkrampsanfall är andnöd eller andfåddhet. Det är inte särskilt ovanligt. Andra, något ovanligare symtom är trötthet, svimningskänsla, illamående, rastlöshet och dödsångest.

Bröstsmärtor som varar i några sekunder talar snarare emot att det handlar om en hjärtsjukdom. Andra symtom som talar för en annan orsak till smärtor/obehag är nytillkommen hosta och en tydlig ömhet över bröstkorgen vid tryck.

Om du upplever besvär eller smärta som känns främmande kan det vara tryggare att ringa ett telefonsamtal (ring 112) för mycket än att vänta på att besvären ska gå över. Om det skulle visa sig att det är en hjärtinfarkt är det mycket viktigt att använda tiden rätt. Med tidig behandling kan skadorna av infarkten begränsas betydligt. Ambulanspersonalen är utbildad för att behandla såväl kärlkrampsanfall som hjärtinfarkt och kommer snabbt kunna ge bra behandling om det behövs. Om operatören på SOS Alarm inte bedömer situationen som allvarlig kan man bli hänvisad till jourhavande läkare eller vårdcentralen. 

Annons
Annons

Känd kärlkramp (angina pectoris)

Om man har fått diagnosen kärlkramp och får nya besvär vid ansträngning som snabbt klingar av med minskad aktivitet eller användning av läkemedel behöver man inte söka hjälp direkt.

Kontakta sjukvårdspersonal om man upplever att smärtan/obehagen är annorlunda eller kanske kraftigare än vad man är van vid. Det kan vara när kärlkrampen uppstår vid allt mindre ansträngning eller om det stundvis uppstår i vila. Det kan då handla om en instabil kärlkramp. 

Om vila inte hjälper eller upprepad behandling med kärlvidgande läkemedel (nitroglycerin ) inte hjälper inom 15 minuter ska man direkt kontakta sjukvården via telefonnumret 112. Det kan då handla om en hjärtinfarkt.

Bättre att vara på den säkra sidan...

Om man någon gång är osäker på vad man ska göra är det alltid bäst att kontakta sjukvårdspersonal. Det är för sådana tillfällen vi har nödnumret 112 – det är inte bara till för olyckor och skador! Om man upplever besvär som man tror kommer från hjärtat bör man inte själv köra till sjukhuset eller läkare. Ring hellre 112 så att man kan bli hämtad med ambulans. Om man kör själv utsätter man inte bara sig själv för fara, utan även alla i trafiken omkring sig.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.