Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akut koronart syndrom


Uppdaterad den: 2019-01-10

Annons

Vad är akut koronart syndrom?

Akut koronart syndrom är en beteckning på akuta bröstsmärtor som ger misstanke om syrebrist i hjärtmuskeln, men där en slutgiltig diagnos ännu inte finns.

Det omfattar olika allvarliga sjukdomar i hjärtats kranskärl (kärlen som förser hjärtat med syre) som lättutlöst kärlkramp eller kärlkramp i vila (instabil kärlkramp) och hjärtinfarkt. 

För att veta mer om hjärtmuskeln är skadad behövs ytterligare undersökningar, såsom EKG (elektrokardiogram) och mätning av hjärtenzymer i blodet. 

Annons
Annons

Symtom

Vanliga symtom som gör att man misstänker akut koronart syndrom är bröstsmärtor som kan stråla ut mot vänster arm och käke. Illamående och kräkningar förekommer. Man kan svettas och vara blek. Ovanliga symtom kan vara plötsliga svårigheter att andas, trötthet eller minskad prestationsförmåga. Ibland märks en hög hjärtfrekvens. Ett mer allvarligt symtom är lågt blodtryck och svimning. 

Orsak

Akut koronart syndrom beror på en spricka eller skada på insidan av ett kranskärl med påföljande bildande av blodpropp (trombos). Sjukdomsbilden varierar beroende på graden av blockering i artären, omfånget av trombosbildningen och storleken på det område som får sin blodförsörjning från den aktuella artären. Hjärtat har flera kranskärl och prognosen beror mycket på vilken av artärerna som är blockerad av en blodpropp.

Sjukdomar som ökar risken för akut koronart syndrom är tidigare kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt, diabetes mellitus, hög ålder och manligt kön. 

 

Annons
Annons

Diagnos

Det första steget i den diagnostiska utredningen är att klarlägga om bröstsmärtorna beror på en kranskärlssjukdom eller på något annat, mindre allvarligt tillstånd. Av alla som söker vård hos allmänläkare eller på akutmottagning på grund av bröstsmärtor är det bara 15 % som har en hjärtsjukdom. Men 75 % av alla som läggs in på sjukhus på grund av bröstsmärtor har en hjärtsjukdom. Den första bedömningen kräver därför en noggrann redogörelse för sjukdomshistorien, fysisk undersökning, EKG och som regel blodprov för att mäta mängden av vissa ämnen som utsöndras vid hjärtinfarkt – så kallade kardiella troponiner.

Med hjälp av EKG och troponinnivåerna kan man bedöma om det rör sig om bröstsmärtor på grund av syrebrist i hjärtat eller inte, och vilken form i så fall. Det styr sedan behovet av andra undersökningar och behandling. 

Behandling

I akutskedet behövs ofta smärtstillande, blodförtunnande och läkemedel som ökar genomblödningen i hjärtmuskeln. Ibland behövs även syrgas, medel mot illamående och medel mot ångest. 

Idag finns det bra och förhållandevis enkla behandlingsmetoder för att ta bort blodproppar som blockerar kranskärl. Detta utförs genom så kallad koronarangiografi och hjärtkateterisering. I vissa fall utför man bypass-operation. På så sätt förbättras cirkulationen i det blockerade kranskärlet och hjärtmuskeln blir inte permanent försvagad. Hjärtinfarkt kan förhindras eller bli mycket mindre omfattande än utan behandlingen. Därmed blir även prognosen mycket bättre.

Prognos

Akut koronart syndrom är en allvarlig sjukdom eftersom det finns en risk att det handlar om en hjärtinfarkt. Prognosen beror mycket på vilken del av kranskärlen är påverkad och hur snabbt behandlingen har påbörjats. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons