Fakta | Kolesterol

För hög kolesterolhalt i blodet (hyperkolesterolemi)

För hög kolesterolhalt i blodet är inte en sjukdom i sig, men det kan bidra till att man utvecklar åderförkalkning. Speciellt halten av det skadliga LDL-kolesterolet har betydelse för om man kommer att drabbas av åderförkalkning. Kolesteroltypen HDL har däremot en skyddande effekt.


Uppdaterad den: 2015-05-20
Författare: Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning, Lunds universitet

Annons

Halten av LDL-kolesterol kan sänkas med medicin och rätt kostvanor. HDL-kolesterolhalten kan ökas genom motion.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad är kolesterol?


 Kolesterol tillhör kroppens fetter, lipider, som har en rad olika funktioner i kroppen. Till exempel har de stor betydelse för värmeisolering, energidepåer samt produktionen av viktiga hormoner.

Ofta hör man talas om "det onda" LDL- respektive "det goda" HDL-kolesterolet. Det beror på att höga nivåer av LDL-kolesterol bidrar till åderförkalkning och i förlängningen hjärt-kärlsjukdom, medan HDL-kolesterol har en skyddande funktion och hjälper till att transportera bort för höga halter av det onda kolesterolet till levern där det oskadliggörs.

Annons
Annons

Vad är "kolesterolhalt"?

När kolesterolhalten mäts i ett blodprov mäts flera olika typer av kolesterol. De viktigaste är LDL, HDL och triglycerider (TG). Nedan följer riktlinjerna för kolesterolnivåer i blodet (enligt Läkemedelsverket).

Önskvärd kolesterolnivå och mål för behandling:

 • Total kolesterol:
 • LDL-kolesterol:

Nivåer för ökad risk för hjärt-kärlsjukdom:

Annons
Annons
 • Triglycerider:
 • HDL-kolesterol:

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Varför får man för hög kolesterolhalt?

Både arv och miljö har betydelse för halten kolesterol i blodet. Idag känner man till flera ärftliga former av hög kolesterolhalt – har man en kolesterolhalt på över 8,0 mmol/l är det ofta en familjär hyperkolesterolemi, alltså ärftligt.

Kosten har i ett flertal studier visats ha betydelse för kolesterolhalten. Den så kallade medelhavskosten, med förhållandevis låga halter av mättat fett (mejeriprodukter, charkuterier) respektive höga halter av omättat fett (fisk, olivolja) – tillsammans med relativt mycket frukt, grönsaker, baljväxter – ger gynnsamma effekter på kolesterolnivåerna.

Vad är högrisk?

Individer med manifest åderförkalkning, patienter med diabetes typ 2 samt individer med en påtaglig ärftlighet.

Symtom vid för hög kolesterolhalt i blodet

Man märker inte att man har för hög halt av kolesterol i blodet. Däremot kan de följdsjukdomar som orsakas av för hög kolesterolhalt märkas. I familjära former av högt kolesterol kan individer få knutor i senor på handrygg och fötter, samt även gulvita avlagringar runt ögonen.

Symtomen vid högt kolesterol som förorsakat sjukdom kan vara:

 • Tryckande smärta bakom bröstbenet, eventuellt ut i armarna eller upp mot halsen i samband med fysisk ansträngning och kyla - kärlkramp - angina pectoris.
 • Om symtomen blir kraftigare eller kommer vid vila kan det röra sig om en blodpropp i hjärtats kranskärl (infarkt).
 • Andra symtom kan vara smärtor i vadmuskulaturen när man går (claudicatio, förnstertittarsjuka) samt från hjärnan med symtom som yrsel eller försämrad syn (hjärninfarkt/stroke, TIA/övergående blodbrist i hjärnan).

Vad händer vid för höga halter av kolesterol i blodet?

Själva åderförkalkningen börjar redan i unga år. Efter hand blir öppningen i blodkärlen allt mindre, ytan blir mer oregelbunden och blodet får svårare att passera fritt genom ådrorna. En blodpropp kan bildas och fastna i det trånga blodkärlet. När blodtillförseln till ett vävnadsområde upphör dör vävnadsområdet. Det vill säga att om blodproppen sitter i ett kranskärl (hjärtats blodkärl) dör den del av hjärtmuskeln som försörjdes med blod från det igentäppta kärlet och en hjärtinfarkt uppstår, vilket gör att hjärtmuskelns pumpförmåga försvagas.

Vad kan jag själv göra?

Det är viktigt att notera att för högt kolesterolvärde bara är en av många riskfaktorer som leder till åderförkalkning. Övriga faktorer är:

 • Rökning
 • Högt blodtryck
 • Övervikt, framför allt bukfetma
 • Kronisk njursjukdom
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • Ärftlighet
 • För lite fysisk aktivitet samt ett stillasittande liv
 • Manligt kön
 • Stress

Med andra ord bör man vara rökfri, röra på sig regelbundet, äta sunt (medelhavskost) och se till att blodtrycket är under kontroll. Rökning är den riskfaktor som påverkar åderförkalkningens förlopp mest – att sluta röka ger därför det mest positiva resultatet.

Även fysisk aktivitet i liten skala, 30 minuter om dagen (motsvarande en rask promenad), minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

När det gäller kost rekommenderas, återigen, följande:

 • Ät mer grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och bär.
 • Använd mer fiberrika produkter som fullkornsbröd och fullkornspasta enligt tallriksmodellen.
 • Vid matlagningen rekommenderas olja eller flytande margarin.
 • Ät fisk (särskilt fet fisk som lax och makrill), gärna minst två gånger i veckan.
 • Begränsa konsumtionen av mättat fett (fet ost, grädde samt feta kött- och charkuteriprodukter) och snabba kolhydrater (godis, socker). Öka mängden omättat fett – det vill säga ät rätt typ av fett (se medelhavskost).
 • Måttliga mängder alkohol (cirka 2 centiliter/dag) verkar ha gynnsam effekt på risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Efter tio timmars fasta (man får bara dricka vatten) tas ett blodprov där halten av kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider i blodet mäts, helst efter att man vilat sittande i fem minuter. Kolesterolet kan påverkas av olika kroppsliga faktorer, till exempel sjunker det vid hjärtinfarkt och andra allvarliga sjukdomar men ökar vid graviditet.

Om läkaren hittar kolesterolinlagring på senor (hälsenan, handryggen) eller på huden runt ögonen samt om patienten tidigare haft hög kolesterolhalt, liksom om hjärt-kärlsjukdomar (vid relativ ung ålder) förekommit i patientens närmaste släkt, bör läkaren överväga diagnosen ärftlig för hög kolesterolhalt (familjär hyperkolesterolemi).

Genom att lyssna på hjärtat och över de stora kärlen samt känna efter pulsen, kan läkaren kartlägga eventuella effekter och tecken på åderförkalkning.

Hur behandlas för hög kolesterolhalt?

Medicinsk behandling ges nästan alltid, men basen för behandlingen är förbättrade levnadsvanor (främst kost och fysisk aktivitet). Förstahandspreparatet är idag statiner, som hämmar produktionen av LDL och avlägsnar LDL från blodet. En kolesterolabsorptionshämmare som tillägg till statinbehandling kan också övervägas. Ett alternativ är behandling med fibrater.