Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Fråga: Kolesterol

Hej, Jag undrar hur man höjer sitt kolesterol? Såg på mitt senaste provsvar att det var något lågt. Tänker på det där med demens annars är det väl bättre med för lågt än för högt? Hoppas på svar! Jag är kvinna på 54 år.

Svar:

Hej,

Eftersom du inte ger exakta värden på ditt kolesterol blir svaret mer av principiell karaktär. I allmänhet är det inte ”farligt” att ha ett lågt kolesterol.

Tvärtom, då har man en lägre risk att drabbas av den vanligaste dödsorsaken i Sverige och västvärlden: kärlsjukdom framför allt hjärtsjukdom (hjärtinfarkt, hjärtkärlkramp) och hjärnpropp (stroke).

Eftersom dessa sjukdomar är så vanliga är det ur den synpunkten bara bra att ett ”något lågt kolesterol”. I vissa fall kan dock ett lågt kolesterol vara symtom på en underliggande sjukdom. Bland de vanligaste är giftstruma, det vill säga överfunktion av sköldkörteln eller någon tärande sjukdom såsom cancer, avancerad lungsjukdom eller helt enkelt undernäring och svält.

Undernäring kan uppstå hos dementa eller hos åldringar i allmänhet som kan ha svårt att tillgodose sina dagliga behov av näringsämnen.

I allmänhet har man i dessa fall förstås symtom som skvallrar om orsaken till det låga kolesterolet. Om man har ett lågt kolesterol av något av dessa skäl ska förstås den primära sjukdomen behandlas och då kommer kolesterolvärdet att ”normaliseras”.

Någon primär risk för demens på grund av lågt kolesterol finns inte. Med undantag för exemplen som jag anför ovan är det precis som du antyder bättre med ett lågt än ett högt kolesterol.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Hjärtsvikt efter hjärtinfarkt – hur kan man förebygga?

2018-02-20 | 15:03

av Nasser Ahmadi

Möjlighet att dra ner medicinering?

2018-02-20 | 15:15

av Nasser Ahmadi

Andfåddhet, trötthet och svullnad i kroppen

2018-02-20 | 16:01

av Nasser Ahmadi

Har hjärtsvikt, förmaksflimmer och pacemaker - är anfådd och har ingen ork

2018-02-20 | 16:15

av Nasser Ahmadi

55 % hjärtkapacitet - är det viktigt att fortfarande mäta med ultraljud och Ekg?

2018-02-27 | 12:07

av Nasser Ahmadi

När är det läge för CRT Pacemaker?

2018-02-20 | 17:03

av Nasser Ahmadi

Har passiv rökning inverkan på hjärtsvikt?

2018-02-20 | 17:01

av Nasser Ahmadi

Kan hjärtsvikt försvinna?

2018-02-20 | 18:50

av Nasser Ahmadi

Hur sänker man pulsen vid hjärtsvikt?

2018-02-20 | 17:13

av Nasser Ahmadi

Högt BNP - vad kan man göra åt det?

2018-02-21 | 12:04

av Nasser Ahmadi

Vem bevakar medicinering/hjärtsvikt?

2018-02-20 | 20:05

av Nasser Ahmadi

Sticker och hugger till runt hjärttrakten

2018-02-21 | 10:28

av Nasser Ahmadi

Bästa medicinen för hjärtsvikt?

2018-02-21 | 12:27

av Nasser Ahmadi

Förvinner hjärtsjukdomar med ketogen kost?

2018-02-21 | 14:56

av Nasser Ahmadi

Hur vet man skillnaden på dålig kondis och hjärtsvikt?

2018-02-21 | 16:58

av Nasser Ahmadi


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons