Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Kolesterol

Hej, Jag undrar hur man höjer sitt kolesterol? Såg på mitt senaste provsvar att det var något lågt. Tänker på det där med demens annars är det väl bättre med för lågt än för högt? Hoppas på svar! Jag är kvinna på 54 år.

Svar:

Hej,

Eftersom du inte ger exakta värden på ditt kolesterol blir svaret mer av principiell karaktär. I allmänhet är det inte ”farligt” att ha ett lågt kolesterol.

Tvärtom, då har man en lägre risk att drabbas av den vanligaste dödsorsaken i Sverige och västvärlden: kärlsjukdom framför allt hjärtsjukdom (hjärtinfarkt, hjärtkärlkramp) och hjärnpropp (stroke).

Eftersom dessa sjukdomar är så vanliga är det ur den synpunkten bara bra att ett ”något lågt kolesterol”. I vissa fall kan dock ett lågt kolesterol vara symtom på en underliggande sjukdom. Bland de vanligaste är giftstruma, det vill säga överfunktion av sköldkörteln eller någon tärande sjukdom såsom cancer, avancerad lungsjukdom eller helt enkelt undernäring och svält.

Undernäring kan uppstå hos dementa eller hos åldringar i allmänhet som kan ha svårt att tillgodose sina dagliga behov av näringsämnen.

I allmänhet har man i dessa fall förstås symtom som skvallrar om orsaken till det låga kolesterolet. Om man har ett lågt kolesterol av något av dessa skäl ska förstås den primära sjukdomen behandlas och då kommer kolesterolvärdet att ”normaliseras”.

Någon primär risk för demens på grund av lågt kolesterol finns inte. Med undantag för exemplen som jag anför ovan är det precis som du antyder bättre med ett lågt än ett högt kolesterol.

Med vänliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons