Forum Kolesterol


Här börjar kolesterolhypotesens fall!

Om inte länken funkar så klicka på denna. Det är ett seriöst program som fått halva Australien att bli arga eftersom dom känner sig så lurade.
 
http://www.youtube.com/watch?v=rDVf-00w5gk


 
Kolesterol som orsak till hjärtinfarkt är med stor säkerhet en myt skapad av läkemedelsföretagen och av dem sponsrade läkare och beslutsfattare i tex FDA (amerikanska läkemedelsverket) Nedan finns en insändare från Svd 2013-12-12. Flera personer har ringt och tackat för att jag skrivit den och beskrivit hur de själva drabbats på liknande sätt. Flera ännu värre och doktorn vill inte lyssna vilket min doktor gjorde.
Ska friska medicineras för säkerhets skull?
 Ska friska behandlas för säkerhets skull för att motverka åderförkalkning? För att leva lite längre riskerar du att bli vrak utan livskvalitet? Simvastatin är en av flera statiner som läkare vill att du ska ta resten av livet.
 Enligt tillverkaren kan Simvastatin ”orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 1 till 10 användare av 10 000 kan drabbas av värk och smärta, ömhet, svaghet eller kramper i muskler”, alltså mindre än 0,1%. Resultat från kliniska försök, tillrättalagda av tillverkaren. Patienterna är noga utvalda och upp till 30% väljs bort som olämpliga. Försöken är utformade för att visa den positiva effekten av statiner, men fångar inte upp biverkningar som t ex muskelsmärta.
 I en amerikansk sammanställning från 2011, med icke selekterat kliniskt material, är andelen patienter som klagar på muskelsmärtor 10 - 20%!! En uppskattning är att efter ett år har hälften av patienterna slutat ta statiner pga biverkningarna. Således 100 till 200 gånger flera än vad tillverkarna uppger.
 Översatt till svenska förhållanden med ca en miljon patienter som tar statin skulle detta innebära att ca 200 000 drabbas av muskelsmärtor. 
 Statiner ges ofta till äldre personer som lätt drabbas av biverkningar och det är svårt att med säkerhet säga vad som är biverkning och vad som ev kan ha andra orsaker. Jag, 70 år gammal, drabbades efter 4 månaders behandling med Simvastatin av mycket svår värk med smärta, ömhet, svaghet och kramper i benen.
 Från att ha varit fullt frisk och rörlig, blev jag en stapplande gubbe, som knappt kunde gå. Jag slutade med statiner och efter 4 mån var jag i stort sett återställd. De läkare jag har haft kontakt med har följt läkemedelsverkets rekommendationer. Dessa bygger på läkemedelstillverkarnas egna forskningsuppgifter och stämmer inte med patienternas verklighet.
Åke Boketoft
Patient, Lund


Läste nyligen en s.k. studie där folk fick statiner i 3 veckor + avbrott i två veckor och sedan 3 veckor med statiner till. Denna studie användes föär att visa att statiner inte har några biverkningar.
NU är det så, att biverkningarna uppkommer från ca 3 månaders dagligt intag. Därefter blir det bara värre. Har följt väldigt noga bl.a. kommentarsfälten i bl.a.  pensionärstidningar där i praktiken varenda en är drabbad.
SÅ studien, var avsiktligt planerad så att det inte hinner uppkomma några biverkningar. I mina ögon är detta rena rama bedrägeriet. Stor rubrik med INGA BIVERKNINGAR AV STATINER, lurar folk helt klart.
Jag är väldigt uppmärksam på s.k. studier som ofta är så konstruerade att de visar det som producenten vill att den ska visa, och 80 % av de studier man läser i medierna är av den typen.
Värst o störst genombrott har läkemedelsindustrin fått genom att påstå att kosttillskott gör ingen nytta. DE vill ju inte ha friska personer. DEN studien gjordes av patienter på s.k. tom mage " väl vetande att omvandlingen av vitaminer, mineraler m.m. kräver annan näring samtidigt närvarande, fett med mera.
SÅ man tar dessa till frukosten, och då tar organismen upp dem helt normalt. Tyvärr åberopar både okunniga journalister denna studie, liksom vissa i läkarkåren.
Statiner: Själv har jag bytt ut dem mot Polikosanol på inrådan av en tysk naturläkare. Har faktiskt fått perfekta värden och mår väldigt bra dessutom. Är 73 år gammal.
I andra länder ges denna före statinerna. Jag letade upp en studie som var underlag till det patent som Polikosanol fick då den kom ut. Den stämmer till alla delar. Här kan ni läsa mera själva:
http://www.aktivsyn.se/poly.html
 
 


Jag fyller på med min erfarenhet om statiner. "Atorvastatin och Simvastatin"
Jag böt hjärtklaff och ett kärl som var igenkalkat av kolesterol på KS Thorax Juli 2012.
Omedelbart sattes jag på Atorvastatin. Samtidigt förstod jag inte varför jag hade väldiga irriterande elektriska störningar i händer och underben. Läkarna på Thorax bara skakade på axlarna, tills en ny läkare efter 7 månader sa. Jo visst, har du dessa problem eftersom du går på Atorvastatin. Man slutade med denna medicin och dagen efter hade jag inga som helst problem.
Nu två år senare går jag fortfarande bara på Bisoprolol och Varan. I förra veckan slocknade höger öga när jag var och handlade. Hemkommen ringde jag St:Göran Akuten som ville att jag kom dit direkt. Jag gick dit och togs in omedelbart. Man röntgade mig och slussade mig vidare upp till Avd 32 där jag var kvar till nästa dag. Det var ingen propp som vi misstänkte, utan det man dagen efter läste om i alla tidningar och såg på TV: Var 4: man över 65 år gammal har förträngningar på halspulsådern, släpper ådern genom för lite blod så påverkar det ögonen som i mitt fall.
 
Överläkaren ville återinsätta statiner på mig, men i stället för Atorvastatin fick jag Simvastatin 10mg och jag har inga problem med elektrtiska irritationer i lemmarna.
 
Jag läste om en patient som hade fått njurarna förstörda av dessa statiner och nu gick på dialys. Jag berättade detta för min läkare som sa att det finns risk för vissa patienter att njurarna får stryk, men att jag inte var i riskzonen.
Kalle
 

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons