Fakta | Kolesterol

Symtom vid för högt kolesterol

Man har i allmänhet inga symtom vid ett förhöjt kolesterol, vilket är det förrädiska med denna riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.

Anders G Olsson, professor emeritus i invärtesmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, Stockholm Heart Center
Uppdaterad den: 2015-04-14
Författare: Anders G Olsson, professor emeritus i invärtesmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, Stockholm Heart Center
Uppdaterare: Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning, Lunds universitet

Annons

Det finns vissa former av ärftliga rubbningar, som leder till kraftigt förhöjda kolesterolvärden, ofta över 8-10 millimol per liter. Då kan man få inlagringar av kolesterol i handens sträcksenor eller hälsenan. Man kan också få grå ringar i ögats hornhinna, så kallad arcus corneae. Denna ärftliga form av högt kolesterol (hyperkolesterolemi) drabbar ungefär en av 500 personer i Sverige.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Kolesterol och förträngning av blodkärl 

Tendensen att tidigt lagra in kolesterol i kärlväggen leder till att kärlet reagerar, ofta med ett inflammatoriskt inslag. Kärlväggen ”svullnar”, vilket så småningom leder till att blodet får svårt att ta sig fram genom förträngningen. Detta kan leda till symtom på syrebrist i de vävnader som blodkärlet försörjer, som hjärtmuskeln. Det kan yttra sig i så kallad kärlkramp (angina pectoris), en tryckande smärta i bröstet som uppkommer vid ansträngning, efter en kraftig måltid eller när man går ut i kyla. Om sådana symtom uppkommer bör man snarast söka läkarvård.

Konsekvenser av högt kolesterol

Man kan också plötsligt insjukna i mycket kraftiga tryckande bröstsmärtor, ofta förenade med ångest och kallsvett. Det kan vara symtom på en hjärtinfarkt, som är ett tillstånd förenat med livsfara och som fordrar skyndsam transport till sjukhus. I dessa fall har vanligen en kolesterolinlagring med inflammation lett till att den inre kärlväggen (plack) gått sönder, varvid underliggande vävnad kommer i kontakt med blodet. Blodet uppfattar detta som ett sår och sätter igång en blodlevring, som i detta fall lätt leder till att en blodpropp uppstår, som helt kan täppa till kärlet och omöjliggöra syresättning av hjärtmuskeln.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Även andra kärlområden än hjärtat kan drabbas av blodfettsrubbningar, till exempel hjärnan (stroke) eller artärerna i benen med gångsvårigheter och smärtor (fönstertittarsjuka, claudicatio intermittens).

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Familjär hyperkolesterolemi på NetdoktorPro »