Behandling | Kolesterol

Statinbehandling mot högt kolesterol

Förhöjd kolesterolhalt i blodet är en av de viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, framför allt hjärtinfarkt. I en lång rad studier har visats att läkemedelsgruppen statiner effektivt sänker kolesterolhalten i blodet och även leder till minskat insjuknande i hjärtinfarkt, diabetes och stroke.

Publicerad den: 2015-02-27
Författare: Olov Wiklund, professor emeritus, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Verkningsmekanism hos statiner

Alla statiner har samma principiella verkningsmekanism, nämligen att blockera bildningen av kolesterol, framför allt i levern.  Detta gör att kolesterol i blod ”konsumeras” och utsöndras från levern via gallan och att kolesterolet, framför allt det så kallade ”onda” LDL-kolesterolet, därigenom minskar i blodet.

Olika statiner

De första statinerna har successivt utvecklats till nya preparat med ökad förmåga att sänka kolesterolet i blodet. I Sverige finns nu fem olika statiner, där Fluvastatin har minst effekt, medan Rosuvastatin har störst effekt på kolesterolsänkningen:

Fluvastatin

Annons
Annons

Reduktionen av kolesterol är dosberoende, och med maximal dos av de mest effektiva statinerna kan LDL-kolesterolet reduceras med upp till 60 procent.

Statiner och hjärt-kärlsjukdom

Efter den första skandinaviska studien (4S-studien) har en lång rad studier av statiner publicerats, med olika typer av patientgrupper, som exempel män och kvinnor, yngre och äldre respektive personer med diabetes. Resultaten har varit likartade, det vill säga statinbehandlingen reducerar insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom med 20-30 procent.

Den mest övertygande effekten ses för patienter som redan haft hjärtinfarkt eller stroke. För dessa patienter minskar behandlingen med statiner risken att insjukna i ny hjärtinfarkt med 20-30 procent. Samma sak gäller för personer som inte haft hjärtsjukdom, men som har faktorer som innebär ökad risk för hjärtsjukdom, såsom högt kolesterol i blodet, högt blodtryck, diabetes och tobaksrökning.

Annons
Annons

Sammanfattningsvis kan sägas att nyttan av statinbehandling för att förebygga hjärtinfarkt och stroke är övertygande, och antalet insjuknanden som förhindras är störst hos personer med mycket hög risk för hjärtsjukdom och stroke. Med statinbehandling bör målsättningen vara att nå specificerade målvärden för kolesterol i blodet.

Biverkningar av statiner

I allmänhet har statiner få biverkningar och tolereras väl. Liksom för alla läkemedel förekommer dock biverkningar och de vanligaste är påverkan av leverprover och muskelbesvär.  För andra besvär som rapporterats är det mera osäkert om det beror på statinbehandlingen. Detta gäller till exempel magbesvär, trötthet, hudsymtom, ledbesvär och sömnrubbningar.

Lätt förhöjning av leverprover förekommer, men är inte förenat med störd leverfunktion eller ökad risk för leversjukdom. Muskelbesvären består typiskt av smärta i överarmar och/eller lårmuskler. Eftersom muskelvärk är ett vanligt besvär även utan statin, så är det ofta svårt att vara säker på sambandet mellan statin och besvär. För många är besvären lindriga, medan andra har mera uttalade symtom. Besvären försvinner när statinbehandlingen avslutas. 

Statinbehandling förefaller vara förenat med en viss ökad risk för att utveckla diabetes typ 2. Detta gäller särskilt för de mera potenta statinerna i hög dos (atorvastatin). Denna risk bör beaktas vid behandling av friska personer som inte har en allmänt mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdom.