Fakta | Hjärtsvikt

Hjärtmuskelinflammation (myokardit)

Hjärtmuskelinflammation (eller myokardit) innebär en akut eller kronisk inflammation av hjärtmuskeln oftast orsakat av virus – mindre ofta av bakterier, parasiter eller toxiska (giftiga) ämnen. I sällsynta fall kan inflammation i hjärtmuskeln orsakas av en så kallad autoimmun aktivering, liknande en allergisk reaktion, där kroppens eget immunförsvar angriper hjärtats muskelceller.


a1283fd236d67eebe7ebea8adfd0788f.JPG
Uppdaterad den: 2016-01-12
Författare: Kenneth Pehrsson, Docent och specialist i internmedicin och kardiologi, Karolinska Institutet

Man med bröstsmärtor håller sig för bröstet
Annons

Diagnosen hjärtmuskelinflammation baseras på den mikroskopiska bilden av hjärtmuskeln där man med hjälp av specifika cellfärgningsmetoder finner inflammatoriska celler.

Hjärtmuskelinflammation har sannolikt funnits så länge människan existerat, men beskrevs först i mitten av 1800-talet som en specifik sjukdom. Incidensen, det vill säga hur många som årligen insjuknar i hjärtmuskelinflammation, är svår att bestämma på grund av att symtomen varierar stort från fall till fall – alltifrån närmast symtomfrihet till uttalad hjärtsvikt – men tillståndet torde vara relativt vanligt förekommande.

 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Prevalensen (förekomsten av sjukdomen i Sverige) beräknas utifrån obduktionsstudier variera mellan 0,12 till 12 procent.

Annons
Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Symtom på hjärtmuskelinflammation

Hjärtmuskelinflammation drabbar fler män än kvinnor, och oftast yngre individer. Sjukdomsbilden föregås i regel av influensaliknande symtom med feber, trötthet och muskelvärk, därefter stundtals bröstsmärtor (som kan variera med andningen), vilket kan tyda på att även den omgivande hjärtsäcken inflammerats, så kallad perimyokardit.

Den kliniska diagnosen baseras på symtom samt vissa blodprover, som visar tecken på inflammation och ämnen (biomarkörer) som antyder att hjärtmuskeln påverkats. Andra kännetecken kan vara EKG-förändringar eller förändrat rörelsemönster av hjärtat vid ultraljudsundersökning. Vid oklara fall har under senare år magnetkameraundersökning (MRI) kommit till ökad användning, då denna undersökning med stor sannolikhet kan fastställa eller utesluta diagnosen hjärtmuskelinflammation.

Behandling

Eftersom virus är den överlägset vanligaste orsaken till hjärtmuskelinflammation och det ännu inte finns någon specifik antivirusbehandling, består behandlingen av sedvanlig hjärtsviktbehandling i de enstaka fall där ett sådant behov föreligger. I de flesta fall läker inflammationen ut utan att lämna bestående men. Behandlingen bör inledningsvis begränsas till antiinflammatoriska läkemedel, såsom exempelvis acetylsalicylsyra eller så kallade NSAID-preparat. Prognosen vid hjärtmuskelinflammation är i de flesta fall mycket god. I ett fåtal fall drabbas hjärtmuskeln av kroniska inflammatoriska förändringar med mer eller mindre bestående nedsättning av hjärtats pumpfunktion, vilket kan kräva särskilda åtgärder som att operera in en ”stödpump” eller till och med genomföra en hjärttransplantation.

Annons
Annons

Sannolikt kommer vi i framtiden få tillgång till antivirala läkemedel (mot virusinfektioner), som kan erbjuda effektivare behandling av hjärtmuskelinflammation och förhindra en utveckling till grav hjärtsvikt.