Fakta | Hjärtsvikt

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 kallades tidigare för åldersdiabetes och är en välfärdssjukdom som oftast har sin grund i övervikt och ett för högt kaloriintag i kombination med ett stillasittande liv. Vid diabetes typ 2 är det ofta aktuellt med behandling inte bara mot högt blodsocker, utan även mot högt blodtryck och höga blodfetter.


20130213103200
Uppdaterad den: 2014-09-01
Författare: Carl Johan Östgren, distriktsläkare på vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet

Annons

Om man har för lite insulin, eller om man har en nedsatt känslighet för insulinets effekter, stiger sockernivån (glukoset) i blodet och kan även utsöndras i urinen om nivån blir tillräckligt hög. 

Vid diabetes typ 2, som är vanligast hos överviktiga vuxna, men numera även kan förekomma hos tonåringar, är det oftast inte nödvändigt att börja med insulininjektioner initialt. Så småningom behöver dock många av dessa patienter tilläggsbehandling med insulin, oftast inledningsvis i form av nattinsulin. Den grundläggande behandlingen består av förbättrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet (och minskat stillasittande) samt, om inte dessa livsstilsförändringar är tillräckliga, läkemedel i tablett- eller injektionsform. Även rökstopp ingår i livsstilsåtgärderna.

Är du läkare eller sjukvårdspersonal?
Se medicinsk översikt om Diabetes typ 2 på NetdoktorPro »

Varför uppstår diabetes typ 2?

Diabetes orsakas av en otillräcklig produktion av insulin i bukspottkörteln i kombination med en nedsatt känslighet för insulin hos kroppens celler, vilket leder till ett ökat insulinbehov. Vanligen orsakas detta av övervikt, speciellt i form av bukfetma, och bristande fysisk  aktivitet.

Annons
Annons

Hur märks det att man har diabetes typ 2?

Många människor kan i tiotals år ha ett långsamt stigande blodsocker utan att uppleva några symtom alls. Ett vanligt, men också mycket ospecifikt, tidigt symtom är trötthet. Senare i förloppet kan de klassiska diabetessymtomen uppkomma:

 • Törst
 • Täta urineringar
 • Nedsatt aptit och viktminskning

Vad bör man vara uppmärksam på?

Ökad risk för/vid diabetes typ 2 föreligger:

 •  om andra i familjen har eller har haft diabetes typ 2,
 • om man är överviktig, speciellt bukfet,
 • om man som kvinna haft graviditetsdiabetes.
 • om man har högt blodtryck,
 • om man har förändrad fetthalt i blodet, framför allt höga triglycerider och lågt HDL-kolesterol (det ”goda” kolesterolet) samt
 • om man haft en hjärtinfarkt.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Genom att mäta halten av socker i blodet på fastande mage (fasteglukos) eller genom ett så kallat sockerbelastningstest.

Vad kan man göra själv?

 • Sluta röka!
 • Om du är överviktig – försök gå ner i vikt.
 • Motionera regelbundet. Även måttlig motion sänker blodsockret märkbart, oavsett om man går ner i vikt eller inte.
 • Var uppmärksam på din sjukdom, och lär dig att känna igen tecken på för högt, men även för lågt, blodsocker.
 • Lär dig att kontrollera ditt blodsocker och kontrollera det regelbundet. Om du är i behov av insulin ska du lära dig att själv kunna ta insulininjektionerna.
 • Ha alltid med dig något att äta, så att du själv kan behandla lågt blodsocker.
 • Kom ihåg att diabetesbehandling inte bara rör sig om behandling av för högt blodsocker utan även behandling av högt blodtryck och höga blodfetter, framför allt LDL-kolesterol (det ”onda” kolesterolet).

Aktivitet

Inga inskränkningar behöver göras när det gäller fysisk aktivitet. Istället är det viktigt att motionera regelbundet, eftersom fysisk aktivitet sänker halten av socker i blodet. Dock bör mängden insulin anpassas till de motionsvanor man har (om man står på insulinbehandling).

Annons
Annons

Kosten

Det är viktigt att äta varierat och sunt och anpassa det totala kaloriintaget för att motverka övervikt och fetma. Mer information om bra mat vid diabetes »

LÄS MER: Typ 2-diabetes: 6 vanliga frågor om kost och diet

Tänkbara komplikationer

Sannolik vidare utveckling

Diabetes typ 2 kan initialt i förloppet behandlas med livsstilsåtgärder och läkemedel i tablettform. Om man har sin diabetes välkontrollerad är risken för komplikationer lägre. Många med diabetes typ 2 kommer dock efter några år att behöva komplettera sin behandling med insulininjektioner.

Vilken läkemedelsbehandling ges till patienter med diabetes typ 2?

Diabetespreparat i tablettform finns i flera olika typer med olika verkningsmekanism och även olika biverkningar. Förstahandsbehandlingen brukar vara metformin.

Insulinsprutor, som ges i magen, finns i många olika former och typer. Förutom insulin finns det nu även en annan typ av diabetesläkemedel som också ges i injektionsform.

Gör utbildning om typ 2-diabetes på 10 minuter

Genom utbildningen på Diabetes-kollen lär du dig mer om typ 2-diabetes och dess behandling, vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen samt vad du kan göra för att minska risken för att utveckla sjukdomen. Välkommen att lära dig mer om typ 2-diabetes!

Gå till utbildningen:  Har du koll på typ 2-diabetes?

 

 

 

 


Annons
Annons