Teknisk andningshjälp förkortade liv

Nu ska sjukvården sluta ge en viss typ av andningshjälp till patienter med sömnapné som orsakats av hjärtsvikt. Nya forskningsresultat visar nämligen att terapin ökar dödligheten.

Publicerad den: 2015-09-07
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

Resultaten presenterades nyligen under den europeiska kardiologikongressen i London, ESC.

– Det här är otroligt viktiga resultat och vi är många som har väntat på dem. Tyvärr visade de något helt annat än vad många sömnforskare väntat sig, säger Eva Lindberg som är överläkare vid sömn- och andningscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens Medicin.

Den aktuella studien utfördes på fler än 1 300 patienter som var drabbade av både hjärtsvikt och central sömnapné. Det senare innebär att personen har periodvisa andningsuppehåll, så kallade Cheyne-Stokes andning.

Annons
Annons

Central sömnapné är kopplat till sämre överlevnad och därför har sjukvården antagit att man borde motverka andningsuppehållen med så kallad adaptiv servoventilering. Behandlingen går ut på att patienten får ett konstgjort andetag via en mask varje gång andetagen uteblir. 

Ökad dödlighet

Samtliga deltagare fick rekommenderad medicinsk behandling och därefter lottades vissa till att få adaptiv servoventilering. Vid uppföljningen ett år senare såg forskarna ingen skillnad mellan grupperna gällande antalet dödsfall, svåra hjärtrelaterade händelser eller sjukhusinläggningar till följd av försämrad hjärtsvikt. Men sett till enbart överlevnaden fanns en 28-procentig överdödlighet i den grupp som behandlats med adaptiv servoventilering, i jämförelse med kontrollgruppen.

Resultatet blev känt i våras och strax därefter gick företaget bakom produkten ut med ett säkerhetsmeddelande till sjukvården om att sluta med behandlingen.

Annons
Annons

– Den processen sköttes väldigt snyggt och snabbt. På en del håll i landet har man tidigare varit ganska benägna att använda behandlingen, men nu har man slutat att behandla på denna indikation, säger Eva Lindberg till tidningen.

Den stora frågan är vad som kan ligga bakom resultatet. Troligtvis handlar det om att man hittills inte förstått vad Cheyne-Stokes andning innebär.

– Vi har ju trott att den är farlig. Men i själva verket kanske den är en skyddsmekanism för något annat vi inte begriper, säger hon till Dagens Medicin.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar 2015-09-26 09:56 (4 år sen)

    Jag har sömnapné och en apparat mot detta. Senare har jag (för att kunna träna längre stunder) även erhållit en sk syrgaskomprimator. Jag har provat att nattetid använda syrgaskoncentratorn med lågt syretillskott i stället för CPAP:en. Det är avkopplande och passar mig.
    Är det ok? Jag skall ut på en längre resa och det vore bra om det räckte med att ta med koncentratorn. Är det ok?


Annons
Annons
Annons