Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

WPW-syndrom

Vår dotter fick diagnosen WPW-syndrom när hon var 14 år. Hon har under årens lopp haft ett antal episoder med hjärtflimmer men har inte behövt söka akuthjälp för det. Episoderna har kommit när hon varit gravid och i övrigt varit speciellt stressad. Till vår förvåning klarade hon, att utan problem donera sin ena njure till sin ex-make för ett antal år sedan. Nu är hon 45 år och har under de senaste 14 dagarna haft ett flertal episoder, varav det besvärligaste lättade när hon somnade på kvällen men började om när hon vaknade morgonen efter. Hon är inte lika orolig som vi föräldrar och hennes familj och hon vet inte att jag skriver och frågar men mitt mammahjärta får ingen ro. Jag får snart hjärtflimmer bara av att tänka på henne. Hon är liten och späd och jobbar på ett sjukhem för demenssjuka och Alzheimers-drabbade vilket inte direkt passar hennes kropp. Hon tränar och håller sig i form för att orka. Min fråga är: hur farligt är detta om episoderna med flimmer kommer oftare? Kan det orsaka skador på hjärtat och tar hon rätt beslut när hon inte kontaktar läkare?

Svar:

Hej,

Att ha WPW behöver ej vara farligt. Men idag finns goda möjligheter att behandla WPW, så om arytmin påverkar livskvaliteten, tycker jag att ett
försök på att ta bort den är motiverad. Man kan ta bort den ledningsbana i hjärtat som ger upphov till hjärtarytmin. Med modern katederteknik kan detta utföras via blodbanan med låg risk. Min rekommendation är att er
dotter söker läkare för att får arytmin utredd och på det sättet undersöka möjligheten att bli botad.

Med vänliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons