Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Waran?

I ett nyhetsprogram på TV hade de tagit upp medicinen Waran - vilket de där påstod var "Rena råttgiftet" det skulle tydligen inte alls vara bra. Min mamma som är 88 år gammal och äter sådana tabletter varje dag, hörde detta (inte jag alltså). Nu undrar jag och hon självklart vad det ligger för sanning i detta påstående? Det är ju grymt att gå ut med sånt i TV - tänk vad många nu är oroliga.

Svar:

Om man uttryckt sig på detta sätt är det givetvis olyckligt, och ger upphov till oro. Dock är det korrekt att man använder ämnet för att avliva råttor. I grunden ger ämnet upphov till att blod inte koagulerar (levrar sig) på normalt sätt, och när då höga doser ges till råttor, avlider dessa i inre blödningar.

Läkemedlet Waran används för att förebygga trombos (blodpropp), exempelvis vid hjärtflimmer eller efter det man haft en blodpropp i ett ben. Waran ges då i en noggrant bestämd dos, och man kontrollerar ofta att man ger rätt dos. Orsaken till denna noggranna kontroll är att läkemedlet kan ge upphov till blödningar om dosen är för hög.

När sjukvården ordinerar Waran är man mycket klar över att denna risk finns, och anpassar dosering och kontroller mycket noga.
Jag hoppas detta minskar oron!

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons