Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Långt QT-syndom

Jag har fått veta att jag har långt QT syndrom. Är 50 år och kvinna. Kan ni förklara vad det innebär, risker och behandling av det?

Svar:

Ett långt QT syndrom är en medfödd åkomma. Vissa mediciner kan ge denna sjukdom, men du skriver inget om medicinering, varför jag antar att det är den medfödda formen det rör sig om. Sjukdomen beror på onormal nervstimulering av hjärtat eller förändringar i hjärtats flödeskanaler (natriumkanaler). Att åkomman är medfödd betyder att fler i familjen kan ha sjukdomen. Besvären är svimningar och plötslig död. Men några kan vara utan symptom och det kan förbli så hela livet. Symptom kommer vanligast före 30 års ålder. Flera möjligheter till behandling finns. Behandlingarna som beskrivs utförs ensamma eller i kombination. Behandling med medicin (betablockare) skall startas tidigt. Implantation av en Pace / ICD, kan vara nödvändig. Denna behandling kan förebygga en långsam puls som kan vara den utlösande orsaken till den hjärtarytmi som sedan ger en svimning. Den snabba arytmin kan ICD-delen av pacemakern bryta genom att avge en elektriskt stöt, en såkallad defibrilering. Möjlighet för operation finns också och då tas den del av den ogynsamma nervstimuleringen till hjärtat bort.

Med vänlig hälsning,

Steen A Jensen
Kardiolog

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons