Fråga doktorn

Fråga   Hjärt- & kärlsjukdom

Behövs pacemaker efter hjärtstillestånd?

Vid ett tillfälle för några år sedan hade jag ett hjärtstillestånd under sömnen. Stilleståndet varade 4,1 sekunder. Senare EKG-tester har visat ett normalt förlopp. Är jag i behov av pacemaker? (Jag har hög hjärtfrekvens och tar Waran för förmaksflimmer och Candemax 16/12 mg för högt blodtryck, och jag varken röker eller dricker.)

Svar:
Hjärtat slår långsammare nattetid och har man som du förmaksflimmer kan hjärtat periodvis göra korta uppehåll på några sekunder. Om du inte svimmat eller besvärats av yrsel med svimningskänsla föreligger inget behov av pacemaker, i all synnerhet som registrerade paus inträffade för några år sedan.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Mystiska symptom Hjälp

2017-04-10 | 23:38

av Anders Englund

oregelbundna hjärtslag

2017-04-10 | 15:38

av Anders Englund

Blodtrycksmätare

2017-04-11 | 15:44

av Anders Englund

byta ut waran

2017-04-11 | 15:46

av Anders Englund

Dubbelslag = flimmer ?

2017-04-10 | 17:14

av Anders Englund

Hur hög puls och hur mkt oregelbundna slag ska det vara för att man ska ha ett förmsksflimmer och ä

2017-04-11 | 15:31

av Anders Englund

Träning efter elkonvertering

2017-04-11 | 15:02

av Anders Englund

Extraslag

2017-04-11 | 15:39

av Anders Englund

Strok

2017-04-11 | 08:19

av Anders Englund

Orolig och får ingen hjälp vad gör man då?

2017-04-10 | 18:50

av Anders Englund

Växelverkan

2017-04-10 | 15:29

av Anders Englund

Sviktpacemaker

2017-04-10 | 16:17

av Anders Englund

Akut hjärtflimmer och konsekvenser av detta

2017-04-10 | 17:11

av Anders Englund

Diagnostiseras all oregelbunden puls/hjärtrytm som förmaksflimmer

2017-04-6 | 09:05

av Anders Englund

Pigg 81-åring!

2017-04-5 | 17:37

av Anders Englund


Annons
Annons
Annons
Annons