Forum Hjärt- & kärlsjukdom


Statiner gör mer skada än nytta?

Hittade denna kommentar av Margareta Lundström idag. Kom i samspråk med ett par i 60+ på ett bibliotek. Makan förde bådas talan medan maken stod passiv och uttryckslös bredvid henne. Hon berättade att maken genomgått ett hjärtingrepp och efter en tid fick han värk i hela kroppen, han fick svårt att röra sig och så småningom tappade han minnet. Både före och strax efter ingreppet var han mentalt frisk och fysiskt aktiv. De kontaktade sin doktor och makan beskrev hans besvär och undrade om det kunde ha samband med tabletterna som han fått utskrivna efter operationen. Det trodde inte doktorn, så han skrev ut bromsmedicin mot Alzheimer. När vi träffades tog han alltså både statiner och bromsmedicin mot Alzheimer och gick med släpande steg efter sin fru. Alla som haft kontakt med demenssjuka människor känner igen symtomen. Jag fick deras e-mail adress och jag skickade tips om böckerna Fett och kolesterol är hälsosamt och Hur kolestrolmyten hålls vid liv av doc Uffe Ravnskov – men också information om demenssjukdomar. Drygt en månad senare träffade jag paret efter en kvällsföre-läsning. Då var det mannen som förde bådas talan. Han skrattade och pratade och berättade att han kunde röra sig och att värken var borta. Han var tillbaka till sitt gamla jag och sprang sin runda i Slottsskogen. Han och makan hade på eget bevåg slutat med statiner. Vet doktorn det? Nej! Statiner ger mer skada än nytta (I UNT den 6 feb): http://www.unt.se/debatt/statiner-gor-mer-skada-an-nytta-1653445.aspx

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons