Forum Hjärt- & kärlsjukdom


Söker 5 personer som har FÖRMAKSFLIMMER

Hej! Jag arbetar för ett företag som validerar översättningar av frågeformulär för läkemedelsstudier och vi söker omgående 5 personer som har förmaksflimmer. Dessa patienter kommer att få delta i en kort intervju per telefon, vars syfte är att utvärdera förståelse av det frågeformulär som har översatts. (AFEQT - Atrial Fibrillation Effect on QualiTy of life) En ersättning på motsvarande 50 dollar betalas till intervjudeltagarna. Projektet är brådskande och intervjuerna beräknas äga rum från och med nästa vecka. Jag vore mycket tacksam över all hjälp att finna deltagare. För ytterligare information kan du kontakta mig via email: in2swedish@mac.com eller skype: moosewarning Med vänlig hälsning, Petra Johansson för Corporate Translations Inc.

jag har problem med flimmer ring mig 072 2232157

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons