Forum Hjärt- & kärlsjukdom


Forumtråd: pacemakern

Hur skall jag göra att få träffa samma läkare igen utan att be Patientnämnden om hjälp igen?

2011 fick jag min ICD inopererad. Anledingen var att jag skulle få en elchock vid hjärtstillestånd. efter några år stängdes ICD funktionen av på grund av överledningsrubbningar. Men pacemaker funktionen på 60 fungerade vidare. En justering gjordes att puls amplituten ändrades från 3 till 2.
Med tiden som min hjärtsvikt försämrades, blev jag nu beroende av rätt inställning av pacemakern. Jag märkte att när man ändrade på pulsfrekvensen lägre en 60, så kände jag mig svag och fick så kallade Angina pectoris symdom. Tyvärr fick jag inte gehör för det av någon pacemaker läkare fast jag sökte akut på minst 5 sjukhus. Först när jag sökte hjälp av patiend ombud, så fick jag träffa Pacemaker läkaren på KS. Han ställde in min Pacemaker på 70 pulser, vilket även hjälper att hjärtflimmer har avårare att uppstå.
Efter detta mår jag bra och värdet på P-NT-pro BNP sjönk från 1001 till 546. den 29/3 2017.
Hur skall jag göra att få träffa samma läkare igen utan att be Patientnämnden om hjälp igen? Så att jag får en ny Pacemaker med ny Batteri, så att man återställa puls amplituden till 3 igen
Batteriet har efter 7 års drift försvagat och jag konstaderar på min Blodtrycksmetare att frekvens/hjärtslagen 70 inte hålls mer. Även min EKG mätare visar samma. Jag får nu även Angina pectoris symdom när jag promenerar. P-NT-pro BNP har även försämrats från 426 till rund 750.

Problemet är att om man inte är nöjd med sin pacemaker läkare, och söker hjälp hos en annan läkare på ett annat sjukhus. Den nye läkaren då tar kontakt med den gamla läkaren och sedan menar att inställningen är bra som den första läkaren stäld in. Samt inte bryr sig om vad patienten tycker.

Nu är det så att jag har en mätare hemma, på den ser jag hjärtaktivitäten, amplitud och puls. Så kan jag se att Pacemakern bara är aktiv när hjärtslagen går unter 60 slag/min. Då går pacemakern igång så att 60 slag inte unterskrides. och att jag då mår bättre när Pacemakern med jämna pulser styr hjärtat. Jag ser också att när hjärtat vid lite fysisk ansträngning slår mer en 60, pacemakern då tystnar och hjärtat får då klara sig själv. Mit hjärta själv går ojämnt med låg amplitud och flimmrar ofta. Min hjärtkapacität ligger på rund 25.
Nu fins det Pacemaker som går för jämnan och ökar frekvensen när man anstränger sig. Det är även möjlig att ställa in som nödlösning Pacemakern på frekvens 70. Med overdrive på 70 motverkas också något att flimmer upstår. Men det har varit omöjligt att få någon Pacemaker läkare att lysna. Först när jag sökte hjälp av patientombusman, fick jag gehör och Pacemakern har ställts in på 70 pulser.

Efter detta mår jag bra och värdet på P-NT-pro BNP sjönk från 1001 till 546. den 29/3 2017. Men hade jag en Pacemaker som ökar frekvensen vid fysisk aktivität, skulle jag förmotligen må ännu bättre, då jag mår bäst när PM är igång.


än har ingen svarad och haft synpunkter. Så letar jag vidare för att hitta svar. Nu hittade jag nåt som passar "hade jag en Pacemaker som ökar frekvensen vid fysisk aktivität" som det ser ut så har jag en sådan pacemaker, men hur är den programmerad ?
Jag läser.

Sensor

I stort sett alla pacemakrar och ICD-system har idag en inbyggd sensor som gör det möjligt för patienten att få snabbare puls vid ökad fysisk aktivitet. Är sensorn påslagen, som den oftast är, så kontrolleras att en pulsökning verkligen sker då och då. Sensorn justeras (kalibreras) automatiskt men ändå kan det vara nödvändigt att göra en programmering på sjukhuset om diagnostiken visar en ogynnsam kurva med för snabb puls eller för långsam puls. Diagnostiken visar upp ett diagram eller staplar samt procenttal över olika hjärtfrekvenser.

Hur få tag på en pacemaker doktor som är villig att diskutera med patienden, pacemaker inställning ?


min pc har fått justeras flera ggr. inte ovanligt. ring de som har hand om din pc. inte hjärtmott. du fick en folder då dom satte in den. dom fixar det. lycka till. jill


Jag fick en EKG inopererad i bröstet som läkarna på hjärtmottagningen håller koll på sin monitor på väggen. Dom ringde en dag och berättade att mitt hjärta gick långsamt och undrade om jag hade märkt någonting, men det hade jag inte. Jag passade på att informera dem om att en vecka innan domnade hela ansiktet bort som jag misstänkte var en Tia eftersom jag anses som strokbenägen och att två dagar senare försvann hörseln i tio minuter som jag också misstänkte var en Tia, men dom svarade att det var inte deras bord som ignorerade detta. Borde inte strokebenägna kallas varje år för kontroll av halspulsådror och hjärnan tycker man ju. Husläkaren är lika sömnig hon. Jag går på Waran och Bisoprolol.


Fort: Idag var jag hos kardiologen som berättade att han har skickat remiss till Pacemakermottagningen där dom skall sätta in en pacemaker på mig. Kardiologen bad mig att fråga pacemakerläkaren om han kan byta Waran mot någon annan blodförtunnande medicin som inte kräver blodprov stup i kvarten och så slipper jag hjärtrythmsänkande medinen Bisoprol eftersom pacemakern håller koll på hjärtrythmen. Det lät som rena julaftonen att slippa allt bök. Det vore intressant att höra från andra som gjort detta om ni blev nöjda.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons