Forum Hjärt- & kärlsjukdom


CRP test.

I samband med att patientens kolesterolvärden mäts så frågar jag mig om det samtidigt utföres ett sk CRP-test, d v s ett test som visar tecken på en pyrande inflammation i blodkärlen ?

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons